Artikelen Platform Rijnmond

Artikelen Platform Rijnmond

Voor het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond maakten wij journalistieke reportages en achtergrondartikelen over een aantal activiteiten om het lerarentekort in deze grote regio terug te dringen.
De bijdragen verschenen voorzien van foto's in de digitale nieuwsbrief en op de website van het Platform.
Zie onder andere deze special over coaching en dit artikel over (onder andere) het nut van de Lerarenbeurs voor de opscholing van docenten.