Brochure RPO Rijnmond

Brochure RPO Rijnmond

Opleidingsschool RPO Rijnmond zet zich in voor het leren van de leraar en leren door de leraar. Het aanbod voor praktijkleren, begeleiding en professionalisering is kernachtig gepresenteerd in een p.r.-folder voor studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, en voor beginnende en ervaren leraren en schoolleiders.
RPO Rijnmond is een initiatief van het Platform Rijnmond.
Meer informatie op www.rpo-rijnmond.nl