Corporate communicatie De Rode Loper

Corporate communicatie De Rode Loper

De Rode Loper is het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg dat het lerarentekort in de Haagse regio terugdringt. Vanaf de start in 2007 ondersteunen wij dit platform met communicatieadvies en -uitvoering. Naast de huisstijl - ontworpen door Ontwerpwerk - verzorgen wij de digitale nieuwsbrief, de website, brochures, folders en flyers, en organiseren we samen met de programmaleider evenementen.
Voorbeelden daarvan zijn:
- oriëntatiemarkten 'Voor de klas' voor bovenbouw havo- en vwo-leerlingen
- verkiezingen van de Haagse Docent van het Jaar
- diner pensant 'De gelukkige klas'.
Ook zorgen we regelmatig voor publiciteit.