CVOpen over ouderbetrokkenheid

CVOpen over ouderbetrokkenheid

Studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam worden ook opgeleid in de omgang met ouders, vertelt lector dr. Mariëtte Lusse in het novembernummer van CVOpen over ouderbetrokkenheid. Teamleider onderbouw Tamara Breur beschrijft hoe Juliana, een Calvijnschool, nieuwe ouders al vóór of net na de zomervakantie thuis bezoeken voor een persoonlijke kennismaking. Deze en andere initiatieven om ouders bij de (school)ontwikkeling van hun kind in het voortgezet onderwijs te betrekken staan in dit nummer: