De Duinroos na de fusie

De Duinroos na de fusie

Basisschool De Duinroos en de Otto Baronschool, twee scholen van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK), moesten fuseren. De nieuwe school ging 'De Duinroos' heten, met twee locaties: Zanderij en Otto Baron.

Op basis van een heldere briefing door ons ontwierp studio Tineke Wieringa voor de fusieschool een logo en huisstijl. Daarin komen deze kernwaarden tot uitdrukking: enthousiasme, plezier, samenwerking en verantwoordelijkheid. 

De twee vroegere gezichten van de school werden gecombineerd in één nieuw beeldmerk, met een vormentaal die daarvan afgeleid is.
De nieuwe huisstijl werd doorvertaald op briefpapier, enveloppen, nieuwsbrieven voor ouders, rapporten, visitekaartjes, gevelborden en vlaggen. 
Het huisstijltraject is in een paar maanden doorlopen; de twee locaties konden in het nieuwe schooljaar starten met de nieuwe huisstijldragers.