Diaconale geldwerving Actie Vangnet

Diaconale geldwerving Actie Vangnet

De hervormde diakonie in Rotterdam-Centrum wilde de gemeenteleden en mensen die op afstand meeleven met de kerk overhalen om meer te geven aan het diaconale werk in de wijken van Rotterdam-Centrum. Behalve het werk in de Pauluskerk was er weinig bekend van het diaconale werk in de verschillende wijken. De inkomsten uit 'levend geld' (bijdragen in de collecten en overschrijvingen via bank of giro) bestonden uit een deel van de collecte in de kerkdienst op zondagmorgen, gemiddeld 13.000 euro op jaarbasis.

Activiteiten
Wij werkten een opzet uit voor een geldwervingscampagne, die 'Actie Vangnet' werd genoemd. De naam kwam voort uit een interview met een diaconaal predikante, die schetste dat het diaconale werk vaak een laatste vangnet is voor mensen.
Het vignet in het logo werd ontworpen door ds. Bert Kuipers, als predikant verbonden aan de Laurenskerk. Het logo werd toegepast in een campagnehuisstijl waarvoor Ontwerpwerk tekende.  


De campagne, een soort Kerkbalans, maar dan voor de diakonie, bestond uit een direct-mailactie, gericht aan de gemeenteleden en andere geïnteresseerden, persbewerking en mini-tentoonstellingen in de wijkkerken. De diakonie opende een speciaal rekeningnummer om goed zicht te hebben op de resultaten.
De actie begon officieel tijdens een kerkdienst in de verschillende wijkkerken op een zondagmorgen in september. 
Abonnees van het wijk- of centrale kerkblad ontvingen tegelijk met het septembernummer een brochure met een acceptgiro. In hetzelfde kerkblad stond een artikel dat de geldwervingsactie ondersteunde. Ook de huis-aan-huisbladen schonken aandacht aan de Actie Vangnet.

Ontvangst en resultaten
In totaal maakten bijna 250 mensen meteen geld over naar de Actie Vangnet. Het totale bedrag aan giften was € 11.800, gemiddeld ruim € 45. Jaarlijks schrijft de diakonie de gevers aan met de vraag om een bijdrage. Dat is elk jaar weer een succes. Het aantal gevers steeg naar 360 en ook de opbrengst blijft verrassen: in 2009/2010 werd er ruim € 20.000 ontvangen.
Dankzij een eenmalige investering met visie kan de Rotterdamse diakonie nog beter voorzien in eigentijdse noden.