Digitale nieuwsbrief PThU

Digitale nieuwsbrief PThU

Om van de decentraal gevestigde Protestantse Theologische Universiteit een hechte gemeenschap te maken, adviseerden wij het College van Bestuur een digitale nieuwsbrief op te zetten.
We leverden er de formule voor met verschillende pijlers, zochten redactieleden aan, lieten een format ontwerpen (door studio Tineke Wieringa) en organiseerden de technische productie met interne PThU-medewerkers. Voor de eerste nummers leidden we het redactieoverleg en voerden we de eindredactie.

De nieuwsbrief werd voortvarend samengesteld en verscheen om de drie weken. De redactieleden overlegden efficiënt en eigentijds met elkaar per chat (in BlackBoard) vanaf vijf plaatsen in het land. 
Het nieuwe communicatiemiddel werkte duidelijk samenbindend en inspirerend: het versterkte het wij-gevoel.  

Een vervolgopdracht was: het Seminarium van de PThU adviseren over een nieuwsbrief om het aanbod aan cursussen en trainingen te promoten.