Diner pensant De Rode Loper en gemeente Den Haag

Diner pensant De Rode Loper en gemeente Den Haag

De Rode Loper, samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, hield samen met de dienst OCW van de gemeente Den Haag een diner pensant voor stakeholders onder het motto 'De Gelukkige Klas'.
De gasten praatten met elkaar door over de vraag hoe het talent van leraren zó ontwikkeld kan worden dat dit leidt tot nog gelukkiger klassen op scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio.
Wij ondersteunden de organisatie van het diner pensant onder andere met draaiboeken, overleg met de locatiebeheerder en de cateraar, de productie van de uitnodigingen en het leveren van een samenvattend online verslag.
De huisstijl voor het evenement werd ontworpen door Ontwerpwerk.