Eindejaarscollecte Protestantse Kerk Amsterdam

Eindejaarscollecte Protestantse Kerk Amsterdam

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam gaf eind 2004 een impuls aan de geldwerving om een tekort op te vangen. Ook voegde het de hervormde en gereformeerde tekortacties samen worden tot één gezamenlijke protestantse actie: de 'Eindejaarscollecte'.

Een kleurrijke folder die Anja de Zeeuw samen met vormgeefster Tineke Wieringa produceerde maakte de gemeenteleden duidelijk waarvoor het geld nodig was. Expliciet komen verschillende plaatselijke kerkgebouwen, missionaire en diaconale projecten aan bod, met korte tekstjes en foto's.
De folder werd met een acceptgiro toegestuurd aan alle protestantse gemeenteleden. In het kerkblad 'Horizon' verscheen in dezelfde periode een interview dat de collecte ondersteunde.

De opbrengst van deze eerste Eindejaarscollecte lag € 23.000 hoger dan het jaar ervoor; een stijging van 28 procent.
'De opbrengst stemt tot grote vreugde', schreef de penningmeester van de PKA in maart in het kerkblad 'Horizon'. '... Nu we meer publiciteit geven aan onze financiële perikelen, blijken onze leden bereid om ons te helpen. Zowel het aantal bijdragers als het gemiddeld bedrag lijken omhoog te gaan. En dat is bemoedigend!'
De volgende Eindejaarscollecte is gehouden conform deze opzet, maar wel met nieuwe gebouwen, projecten, teksten en foto's. Ook deze collecte bracht meer op. Er was een positieve trend ingezet.