Fondsenwerving Vrienden van het Marnix

Fondsenwerving Vrienden van het Marnix

De stichting Vrienden van het Marnix Gymnasium te Rotterdam greep het honderdjarig bestaan van de school aan om het aantal donateurs te verhogen. Met als concreet doel: financiële steun voor de inrichting en programmering van een nieuwe kunst- en muziekruimte op het Marnix Gymnasium. Daarvoor is een direct-mailactie georganiseerd door communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw. 
Het Marnix Gymnasium is één van de ruim dertig zelfstandige categoriale gymnasia in Nederland en profiteert niet van de financiële voordelen van grootschaliger scholen voor voortgezet onderwijs.   

Wij werkten mailings uit voor verschillende doelgroepen: mensen die al wel of nog niet eerder geld gaven. Naast een wervende brief ontvingen de geadresseerden ook een fullcolour folder met informatie over de acties van de stichting Vrienden. 
De nieuwe donateurs konden zich niet alleen per antwoordkaart, maar ook via een website aanmelden. En passant zorgden wij voor een gerestylde en geactualiseerde correspondentieset voor de Stichting. Daarvoor werkten we samen met Ontwerpwerk.  

Ontvangst en resultaten
In totaal meldden 200 mensen zich aan als Vriend van het Marnix. Zij brachten € 11.000 bijeen. De wervingsactie wordt jaarlijks herhaald onder de (ouders van) geslaagde eindexamenkandidaten.
Wat de stichting inmiddels kon doen is onder andere: subsidies geven voor theaterbezoek, het uitnodigen van gastsprekers en het produceren van jaarboeken, een jaarlijkse donatie van € 5.000 voor extra culturele activiteiten, een bijdrage aan een kunstproject en het medefinancieren van de inrichting van het computerlokaal.