Gift, schenking en nalatenschap PKA

Gift, schenking en nalatenschap PKA

Om kerkleden te stimuleren na te denken over hun eigen testament produceerden wij op verzoek van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam de brochure 'Gift, schenking en nalatenschap'.
Eerst biedt het drukwerk informatie over de missie, de geschiedenis en de activiteiten van de PKA. Daarna vraagt de PKA de lezers op delicate wijze om in het testament opgenomen te worden. De manier waarop dit concreet kan worden geregeld komt vervolgens aan de orde. Daarvoor is door de PKA ook samenwerking gezocht met een notariskantoor in de hoofdstad. 
Aan de brochure is bewust een verzorgde, chique uitstraling gegeven, onder andere door paginavullende mooie foto's van Peter Lowie. De vormgeving was in handen van studio Tineke Wieringa.    

Wij concipieerden ook de concept-brieven aan de doelgroep: kerkleden boven de 35 jaar. 
De feitelijke informatie uit de brochure heeft ook een plek gevonden op de website van de PKA.