Huisstijl PCPO Duin- en Bollenstreek

Huisstijl PCPO Duin- en Bollenstreek

De stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek (PCPO D&B) vroeg ons om een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
De aanleiding was het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2009-2011. De externe profilering van PCPO D&B en van haar scholen had een impuls nodig, om de positie van de scholen en de organisatie in de regio te verstevigen. Juist omdat het leerlingenaantal in de regio krimpt, was dit van belang.

Oblong, Jet Frenken ontwierp de nieuwe huisstijl, op basis van een briefing door Anja de Zeeuw. In de nieuwe huisstijl is te zien dat PCPO D&B in de regio Duin- en Bollenstreek werkt (de figuurtjes in het logo lijken op tulpen). Het lettertype Floral legt deze link ook op subtiele wijze.
Verder is in de nieuwe huisstijl de band tussen het bestuur en de scholen zichtbaarder gemaakt. Omdat het om basisonderwijs gaat, zijn de kleuren vrolijk en de vormen speels.