Kerkbalans Protestantse Kerk Amsterdam

Kerkbalans Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is op veel gebieden een voorloper, maar zeker ook op het terrein van de fondsenwerving. Ze bracht het advies voor Kerkbalans-nieuwe-stijl in praktijk voor het verbreden en verdiepen van de campagne.
Ook is een begin gemaakt met het 'lokaliseren' (lokaal maken) van het wervingsmateriaal. De overtuiging hierachter was (en is) dat het hart van mensen sneller gaat kloppen als ze iets zien en lezen over hun eigen kerk, en dat ze ook eerder bereid zijn hiervoor (dieper) in de buidel te tasten.

Wij mochten de folders voor de Kerkbalansacties in 2008 en 2009 produceren. Het motto was de landelijke slogan 'Een kerk is van blijvende waarde'. Voor de folders interviewden we, schreven we teksten, regelden we de foto's en begeleidden we de productie. Zo droegen we een steentje bij aan het succes van deze campagnes. 
Het vernieuwde folderconcept is tot en met 2012 voortgezet, klik daarvoor door op deze link.

Goed om te weten: de Amsterdamse kerkrentmeesters wonnen de Kerkbalans Award 2009 met hun nieuwe, spraakmakende opzet. Lees ook het juryrapport bij de prijsuitreiking.