Online werving nieuwe leraren regio Den Haag

Online werving nieuwe leraren regio Den Haag

In het voorjaar van 2010 is op ons initiatief en onder onze leiding voor De Rode Loper in Den Haag een digitale wervingscampagne ontwikkeld om de instroom van nieuwe leraren op Haagse scholen te bevorderen. Titel van de campagne was: ‘Leraar. Elke dag een andere baan’. Doelgroepen waren in eerste instantie: havo-/vwo-scholieren uit de bovenbouw en hbo-/wo-studenten in Den Haag en omgeving. Later zijn daar de zij-instromers aan toegevoegd.
Het opzetten en uitvoeren van de campagne is uitbesteed aan Maximum, een gespecialiseerd arbeidsmarktcommunicatiebureau.

Campagne

De campagne bestond uit de speciale website www.elkedageenanderebaan.nl en een online marketingcampagne voor deze website.
De website maakte duidelijk dat een leraar verschillende rollen kan vervullen: coach, psycholoog, scheidsrechter, p.r.-medewerker, ICT-coördinator, tourguide… Hiervoor werden leraren van Rode Loperscholen geïnterviewd; het zijn hun levensechte verhalen die op de site staan.
Ook bevatte de site informatie over de unique selling points van Den Haag als onderwijsstad, zoals de gestructureerde begeleiding van stagiairs en startende docenten, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals scholingsbeleid, en de unieke culturele ambiance en de natuur van de regio Den Haag.
De open dagen van de lerarenopleidingen in de omgeving stonden in de Agenda; veel bezoekers van de website klikten daarnaar door.

Online marketing

Via online advertenties op Google, Marktplaats, Hyves en diverse doelgroepensites werden jongeren in de Haagse regio gericht naar de campagnewebsite gelokt. Ook is een eenmalige mailing uitgevoerd met behulp van adressenbestanden van de doelgroepen. 90 procent van het websitebezoek was te herleiden tot de online advertenties.

Offline marketing

Freecards op scholen en op plaatsen in de stad waar jongeren kwamen maakten hen attent op de website. Ook werden bij evenementen banners geplaatst in de beeldstijl van de campagne.

Resultaten

De resultaten in 16 maanden – april 2010 t/m september 2011 – waren: 
- de digitale advertenties circa 55 miljoen keer (!) vertoond op computers. 
- 52.500 doorkliks via deze advertenties naar de campagnewebsite.
- de bezoekers bleven gemiddeld 46 seconden op de site.
- ze bezochten gemiddeld 3,5 pagina.
- er is 6.700 keer (13,5%) vanaf de website doorgeklikt naar de open dagen-site van een lerarenopleiding.
- circa 15 procent van de bezoekers van de site vulde de poll op de homgepage in, wat een hoge respons is.

Bureau Maximum gebruikt deze campagne in haar presentaties als voorbeeld van een zeer succesvolle getargete campagne.