Personeelsblad Comenius College

Personeelsblad Comenius College

Het personeelsblad van de grote scholengemeenschap Comenius College is jarenlang een bron van informatie geweest, en het leverde een bijdrage aan de meningsvorming. Wij restylden het, en zorgden ervoor dat in elk nummer (vier per jaar) onder andere de pijlers professionalisering en identiteit aan bod kwamen. Ook was het een platform om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe collega's. Het zorgde voor tweerichtingsverkeer in de communicatie, naast het mededelingenbulletin van de algemene directie. De regelmatige verschijning zorgde voor consequente internal branding.
Klik hier voor een indruk van het blad: