Personeelsblad PCOKé

Personeelsblad PCOKé

De Stichting PCOK informeert de medewerkers via personeelsblad PCOKé. Het full colour blad, door ons opgezet, is een aantrekkelijke mix van need to know en nice to know. Drie keer per jaar komen op toegankelijke wijze onderwerpen aan bod als de functiemix, passend onderwijs, opbrengstgericht werken en professionalisering. Ook human interest is een pijler van PCOKé.
De Rabobank in Katwijk nomineerde het blad voor de Award voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011, omdat het zo'n adequaat communicatiemiddel is.
In jaargang 5 werd PCOKé van omgezet in een online publicatie. Wij verzorgen het blad sinds de start. Tot de werkzaamheden behoren:
advisering aan de redactie, realiseren van teksten en beelden, beeldredactie, eindredactie, aansturing van studio Tineke Wieringa voor de vormgeving en beoordeling en correctie van proeven.