PThU-studiedag over Calvijn

PThU-studiedag over Calvijn

Ter gelegenheid van Calvijnjaar, het 500ste geboortejaar van de bekende Reformator Johannes Calvijn in 2009, organiseerde de Protestantse Theologische Universiteit een aan hem gewijde studiedag.
Als thema werd gekozen 'Het calvinistisch ongemak', naar het gelijkluidende boek dat op de bijeenkomst werd gepresenteerd.
Wij verzorgden de promotie-uitingen, samen met studio Tineke Wieringa, en ook de publiciteit. Voor de digitale nieuwsbrief van de PThU verzorgden we het verslag.  
De dag werd goed bezocht, en ook de media-aandacht was behoorlijk gezien het specialistische onderwerp.