Publiciteit voor een internationale PThU-conferentie

Publiciteit voor een internationale PThU-conferentie

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hield in 2009 voor het eerst een driedaagse internationale conferentie samen met buitenlandse partnerinstellingen. Thema was: 'Human Flourishing – Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. Centraal stond de vraag of het christelijk geloof vandaag de dag en onder veranderde omstandigheden bijdraagt aan het welzijn van mens en samenleving. De voertaal was Engels.

Wij verzorgden niet alleen de uitnodiging in de conferentiehuisstijl, maar ook de publiciteit rond deze wetenschappelijke bijeenkomst. Mede op ons advies hield de rector van de PThU via een blog de medewerkers van de PThU op de hoogte. Van de conferentie werd ook een videofilm gemaakt.