Reportages diners pensants Haagse proeftuin Lerarenregister

Reportages diners pensants Haagse proeftuin Lerarenregister

We verzorgden de reportages van twee diners pensants voor leraren in de Haagse regio en andere betrokkenen waarin van gedachten werd gewisseld over het landelijk lerarenregister.
Op verzoek van wethouder Van Engelshoven is er een Haagse proeftuin opgezet voor dit lerarenregister, dat als doel heeft het aanzien van het vak te vergroten.
De Rode Loper, samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs, organiseert deze pilot. Omdat het register van én voor leraren is, liet programmaleider Martin van der Harst hen graag aan het woord over de vormgeving ervan. De uitkomst van de diners pensants speelt een rol bij de ontwikkeling en invoering van het landelijk register.  

De leraren bespraken tijdens de diners onder andere welk soort activiteiten zij belangrijk vinden om hun bekwaamheid te onderhouden. Ook oefenden ze heel praktisch met het vullen van een portfolio voor opname in het lerarenregister.
De principiële discussie over dit middel werd niet geschuwd! Het verslag van het laatste diner pensant is hier (16 november 2011) gepubliceerd.