Studentenwerving PThU

Studentenwerving PThU

Om de studentenwerving van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, Utrecht en Leiden een impuls te geven hebben wij onder andere brochures geproduceerd voor de bachelorfase en de masterfase (Engelstalig) van de theologiestudie. Daarbij werd rekening gehouden met de drie vestigingsplaatsen van de PThU, in Leiden, Utrecht en Kampen.
De wervingsmaterialen zijn verzonden naar decanen van scholen voor voortgezet onderwijs en naar predikanten van de Protestantse Kerk. Ook zijn kant-en-klare berichten aangeleverd voor kerkbladen.

Daarnaast zorgden we voor quotes van gemotiveerde studenten op de website. 
Voor de voorlichtingsbijeenkomsten gaven we praktische tips en adviezen.  
Verder verzorgden we een overzichtelijk programma voor de postacademische cursussen en trainingen, plus een digitale nieuwsbrief voor de doelgroep.
Voor al deze uitingen werkten we samen met Studio Tineke Wieringa, het bureau dat de huisstijl van de PThU heeft ontworpen.