Themanummer CVOpen over pesten

Themanummer CVOpen over pesten

In de special van relatiemagazine CVOpen (mei 2015) staat het scheppen van een sociaal veilig schoolklimaat (en dus het tegengaan van pesten) centraal. Met ingang van 1 augustus 2015 wordt van scholen voor voortgezet onderwijs meer verwacht op dit gebied. In CVOpen komen onder andere aan het woord: onderwijspsycholoog Bob van der Meer,  een van de eerste pleitbezorgers voor anti-pestmaatregelen door scholen, en Remco Pijpers, expert van Mijn Kind online.
Verder krijgt aandacht wat de CVO-scholen (kunnen) doen in de onder- en bovenbouw, zoals theatervoorstellingen of ‘Over de streep’-sessies houden, een leerlingbemiddelaar aanstellen en het opstellen van een (nog beter) anti-pestbeleidsplan.