Visie op communicatie door scholen en besturen
Elk kind, elke jongere verdient het beste onderwijs dat er bestaat. Scholen streven ernaar excellent onderwijs te bieden - onderwijs dat jongeren optimale kansen biedt. Ze werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie.
Scholen en besturen die ambitie hebben voor hun onderwijs en organisatie, willen dat ook laten zien in hun communicatie. Hun positionering en profilering, interne en externe communicatie, online en offline media zijn inspirerend, actueel en relevant.
Leerlingen en studenten, ouders en relaties worden erdoor gemotiveerd en aangestoken. Zo krijgt onderwijs het imago dat het verdient, als vitale sector in onze maatschappij.

Missie

Ons communicatieadviesbureau richt zich onder andere op scholen en besturen, en ondersteunt hen bij hun strategische communicatiebeleid.
Onze jarenlange ervaring stellen we graag ten dienste van kwalitatief hoogstaand onderwijs.