Magazine voor Open Huis

Het Comenius College gaf aan ouders en leerlingen die het Open Huis van de zes vestigingen bezochten een nieuwsmagazine mee, Comenius.nieuws. Op zestien pagina's werden de highlights belicht: van tweetalig onderwijs in de bovenbouw tot het Vakcollege Techniek voor de beroepsgerichte leerwegen.  Klik op de applicatie hieronder om een indruk te krijgen.

Publiciteit het jaar rond voor het Comenius College

Voor het Comenius College verzorgen wij al enkele jaren de publiciteit voor de vestigingen en de school op corporate niveau.
Vrijwel wekelijks mailen we professionele persberichten over de gevarieerde activiteiten van Comenius naar relevante media.

Wervingsfolders Comenius College

Voor de werving van nieuwe leerlingen in het cursusjaar 2012-2013 produceerden wij naast de tekst van de algemene wervingsbrochure ook zeven themafolders voor het Comenius College.  
De folders presenteerden het aanbod van de school extra aantrekkelijk voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.
In de maak is een magazine dat uitgereikt kan worden aan leerlingen en ouders die het Open Huis bezoeken.
Ontwerpwerk zorgde voor de vormgeving van de folders.

Personeelsblad Comenius College

Het personeelsblad van de grote scholengemeenschap Comenius College is jarenlang een bron van informatie geweest, en het leverde een bijdrage aan de meningsvorming. Wij restylden het, en zorgden ervoor dat in elk nummer (vier per jaar) onder andere de pijlers professionalisering en identiteit aan bod kwamen. Ook was het een platform om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe collega's. Het zorgde voor tweerichtingsverkeer in de communicatie, naast het mededelingenbulletin van de algemene directie. De regelmatige verschijning zorgde voor consequente internal branding.

Subscribe to RSS - Comenius College