Module Blended learning voor leraren

Voor De Rode Loper en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht promootten we de module 'ICT-rijk onderwijs', waar leraren (VO) uit de Haagse regio kunnen leren hoe ze online en face-to-face onderwijs kunnen integreren. De module kan het opstapje zijn naar een masteropleiding aan de HU.
Er bleek zoveel belangstelling voor deze module te zijn dat er na de zomervakantie 2016 een tweede ronde komt.

Werving module Praktijkgericht onderzoek

Welke leraren in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zijn te interesseren voor een module Praktijkgericht onderzoek van De Rode Loper (samen met de Hogeschool Utrecht) in het voorjaar van 2014?
Voor het antwoord op die vraag hebben wij een campagne gevoerd met direct mail, flyers en online advertenties (Facebook en Google Adwords). De module is doorgegaan met dertien deelnemers, van wie er acht het certificaat behaalden. 

Reportages diners pensants Haagse proeftuin Lerarenregister

We verzorgden de reportages van twee diners pensants voor leraren in de Haagse regio en andere betrokkenen waarin van gedachten werd gewisseld over het landelijk lerarenregister.
Op verzoek van wethouder Van Engelshoven is er een Haagse proeftuin opgezet voor dit lerarenregister, dat als doel heeft het aanzien van het vak te vergroten.

Verkiezing Haagse Docent van het Jaar

Om het beroep van leraar een aantrekkelijker imago te geven, heeft De Rode Loper drie jaar de verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar georganiseerd. Wij adviseerden over de opzet en regelden de productie en distributie van het campagnemateriaal, de nominatie van kandidaten, de selectie van de winnaar door de jury (onder andere met behulp van een filmpje) en de prijsuitreiking. Ook genereerden wij publiciteit op verschillende momenten.

Diner pensant De Rode Loper en gemeente Den Haag

De Rode Loper, samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, hield samen met de dienst OCW van de gemeente Den Haag een diner pensant voor stakeholders onder het motto 'De Gelukkige Klas'.
De gasten praatten met elkaar door over de vraag hoe het talent van leraren zó ontwikkeld kan worden dat dit leidt tot nog gelukkiger klassen op scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio.

Subscribe to RSS - De Rode Loper