Diaconale geldwerving Actie Vangnet

De hervormde diakonie in Rotterdam-Centrum wilde de gemeenteleden en mensen die op afstand meeleven met de kerk overhalen om meer te geven aan het diaconale werk in de wijken van Rotterdam-Centrum. Behalve het werk in de Pauluskerk was er weinig bekend van het diaconale werk in de verschillende wijken. De inkomsten uit 'levend geld' (bijdragen in de collecten en overschrijvingen via bank of giro) bestonden uit een deel van de collecte in de kerkdienst op zondagmorgen, gemiddeld 13.000 euro op jaarbasis.

Corporate brochure Hervormde gemeente Rotterdam-Centrum

Voor nieuwkomers in de hervormde gemeente Rotterdam-Centrum hebben wij samen met studio Tineke Wieringa en fotograaf Rick Keus een introductiebrochure gemaakt.
Van elke wijkgemeente is in samenspraak met de wijkpredikant of een belangrijke ambtsdrager een profiel geschreven. 
De aantrekkelijke brochure is een wegwijzer naar de dichtstbijzijnde wijkgemeente.

Subscribe to RSS - Hervormde gemeente Rotterdam-Centrum