Restyling huisstijl PCOK

Stichting PCO Katwijk had behoefte aan een aansprekender, eigentijdser logo. Op basis van het logo dat tot dan toe in gebruik was, maakte studio Tineke Wieringa in opdracht van ons een kleurrijker beeldmerk.
Ook werd er een speelse vormentaal ('tweede laag') bedacht waarmee PCOK voor het eerst een huisstijl kreeg.   

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar kon PCOK gebruikmaken van gerestyled(e) briefpapier, enveloppen, mappen, stempels, visitekaartjes, powerpointtemplates en advertenties.

Personeelsblad PCOKé

De Stichting PCOK informeert de medewerkers via personeelsblad PCOKé. Het full colour blad, door ons opgezet, is een aantrekkelijke mix van need to know en nice to know. Drie keer per jaar komen op toegankelijke wijze onderwerpen aan bod als de functiemix, passend onderwijs, opbrengstgericht werken en professionalisering. Ook human interest is een pijler van PCOKé.
De Rabobank in Katwijk nomineerde het blad voor de Award voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011, omdat het zo'n adequaat communicatiemiddel is.

Personeelsbrochure PCOK

Stichting PCO Katwijk liet ons adviseren over de inhoud van een informatiebrochure voor alle (toekomstige) medewerkers.
We redigeerden de aangeleverde teksten en vulden deze aan, regelden de fotoshoot, en coördineerden de vormgeving (door studio Tineke Wieringa) en begeleidden het drukproces.

De medewerkers vinden in de brochure informatie over de identiteit en structuur van de PCOK-organisatie, en over het personeelsbeleid.

Subscribe to RSS - PCOK