PCPOnline: digitale nieuwsbrief voor personeel

PCPO Duin- en Bollenstreek wil actief communiceren met de circa 300 medewerkers op de PCPO-scholen. Drie keer per jaar een personeelsblad laten drukken was financieel onaantrekkelijk geworden, zeker vergeleken met de mogelijkheden van een digitaal magazine.
Op ons advies brengt PCPO nu drie à vier keer per jaar een online nieuwsbrief uit (PCPOnline), en één keer het gedrukte magazine PCPO-Nieuws. Wij adviseren de redactie over de invulling van elk nummer, verzorgen interviews en voeren de eind- en beeldredactie.

Jubileumnummer PCPO-Nieuws

Het tienjarig bestaan van de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek is in april 2013 gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor het voltallige personeel. Naast een interessante gastspreker werden de medewerkers verrast met een jubileumnummer van personeelsblad PCPO-Nieuws. Dat besteedt aandacht aan heden, verleden en toekomst van de tien scholen van PCPO D&B én van het stafbureau. De lijn die er in elke schoolontwikkeling zit komt duidelijk naar voren. Het jubileumnummer is een collectors item voor de PCPO'ers.  

 

P.r.-folders voor basisscholen

Drie basisscholen vroegen een aansprekende p.r.-folder om hun leerlingwerving kracht bij te zetten. Voor De Vierboet (nu: Hoffennevierboet) in Noordwijkerhout,  De Tweemaster in Uithoorn en Nessevliet in Oud-Verlaat (Zevenhuizen) ontwikkelden we binnen de huisstijl van de scholen p.r.-folders met mooie beelden, pakkende teksten en korte quotes van leerlingen, leerkrachten en ouders.
De folders werden huis-aan-huis bezorgd of bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen neergelegd.

Jaarverslag PCPO Duin- en Bollenstreek

Wij adviseerden de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek over de inhoud en opzet van een publieksversie van het jaarverslag van schoolbestuur en scholen. We redigeerden de tekst, selecteerde de beelden en begeleidden de productie.
Oblong, Jet Frenken gaf het jaarverslag vorm.  

Strategisch beleidsplan PCPO Duin- en Bollenstreek

Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek had behoefte aan een publieksversie van het strategisch beleidsplan 2009-2011. Wij vatten de tekst samen, lieten foto's maken en coördineerden de vormgeving en productie van deze publieksversie.
PCPO gebruikte de nieuwe publicatie als start van de nieuwe huisstijl. Het strategisch beleidsplan werd aan relaties toegestuurd, met een toelichting op het nieuwe logo en de nieuwe lay-out.
Oblong, Jet Frenken was verantwoordelijk voor de vormgeving.

Huisstijl PCPO Duin- en Bollenstreek

De stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek (PCPO D&B) vroeg ons om een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
De aanleiding was het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2009-2011. De externe profilering van PCPO D&B en van haar scholen had een impuls nodig, om de positie van de scholen en de organisatie in de regio te verstevigen. Juist omdat het leerlingenaantal in de regio krimpt, was dit van belang.

PCPO-Nieuws

Hoe kunnen de medewerkers van tien basisscholen in acht gemeenten op de hoogte gehouden worden en een wij-gevoel ervaren bij een schoolbestuur? Door middel van een personeelsblad!
PCPO-Nieuws werd in 2003 in het leven geroepen door de stichting PCPO Duin- & Bollenstreek, en is nog steeds een gewaardeerd communicatiemiddel. Sinds 2014 heet het PCPOntwikkelingen.

Subscribe to RSS - PCPO Duin- en Bollenstreek