Artikel over kerkelijke online geldwerving

Protestantse gemeenten moeten hun geldwerving meer baseren op online tools. Nu zijn acceptgiro's nog een belangrijk betaalmiddel, maar die verdwijnen in 2019 definitief van de markt. Ook de jonge generatie kerkleden vraagt eigentijdse wervingsmethoden. In een artikel voor Kerkinformatie, het officiële maandblad van de Protestantse Kerk, zetten we op een rijtje wat de mogelijkheden zijn. De webshop van SKG Collect is een aanrader.   

Cadeauboekjes Protestantse Kerk in Nederland

Het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland vroeg ons cadeauboekjes te maken voor gemeenteleden.

We dachten mee in de redactie, benaderden auteurs, dichters en beeldende kunstenaars, verzamelden hun bijdragen, redigeerden die, en leverden ze aan bij vormgeefster Jet Frenken. Ook begeleidden we de productie van de boekjes.
De titels:

Lezersonderzoek Kerk & Israël Onderweg

Omdat de huisstijl van de Protestantse Kerk in Nederland wordt opgefrist, ondergaat ook het special interest blad Kerk & Israël Onderweg een restyling. 
Om te komen tot een goede briefing hielden wij een kwalitatief onderzoek onder de twee belangrijkste groepen lezers: gemeenteleden en theologen. Ook redactieleden zelf en professionals van het Landelijk Dienstencentrum gaven hun feedback. 
De conclusies en aanbevelingen uit ons onderzoek gaven mede richting aan de restyling, het wijzigen van de bladformule en het veranderen van de tekst/beeld-verhouding. 

Eindredactie Kerk & Israël Onderweg

Op Weg, ontmoeting met het jodendom (voorheen: Kerk & Israël Onderweg) is een special interest blad van de Protestantse Kerk, voor gemeenteleden en theologen die interesse hebben voor de verhouding van christenen en joden. 
De redactie van dit magazine dat vier keer per jaar verschijnt bestaat uit gepassioneerde vrijwilligers en de hoofdredacteur. Wij voeren de beeld- en eindredactie al vele jaren.
Ook hebben we diverse lezersonderzoeken en wervingsacties gehouden, en adviseerden we bij herzieningen van de bladformule.

Subscribe to RSS - Protestantse Kerk in Nederland