Stichting De Vier Windstreken

Publieksversie meerjarenbeleidsplan 'Talent voor talent'

Voor stichting De Vier Windstreken schreven we de publieksversie van het Meerjarenbeleidsplan tot 2020, 'Talent voor talent'.
Het werd door studio TW vormgegeven als vijfluik. Opdrachtgever en ouders reageerden enthousiast.

Een ouder: 

 

 

 

 

P.r.-folders voor basisscholen

Drie basisscholen vroegen een aansprekende p.r.-folder om hun leerlingwerving kracht bij te zetten. Voor De Vierboet (nu: Hoffennevierboet) in Noordwijkerhout,  De Tweemaster in Uithoorn en Nessevliet in Oud-Verlaat (Zevenhuizen) ontwikkelden we binnen de huisstijl van de scholen p.r.-folders met mooie beelden, pakkende teksten en korte quotes van leerlingen, leerkrachten en ouders.
De folders werden huis-aan-huis bezorgd of bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen neergelegd.

Communicatie met ouders

Het bestuur van twee basisscholen in Gouda vroeg ons een plan van aanpak om de communicatie met ouders te verbeteren. De klachten van ouders leidden inmiddels tot achterblijvende aanmeldingen van nieuwe leerlingen.
We hielden een kwalitatief onderzoek onder ouders naar de schoolkeuzemotieven en de kwaliteit van de communicatie.

Subscribe to RSS - Stichting De Vier Windstreken