Eindredactie webtekst Buro Kiem

Voor Buro Kiem, specialist in onderwijs en begaafdheid, gaven we advies om  de nieuwe website nog duidelijker en aansprekender te maken. Ook verzorgden we de eindredactie van de content. De site ging eind 2018 online, zie www.burokiem.nl

CVOpen-special over persoonlijke identiteitsvorming bij leerlingen

Het nieuwste nummer van relatiemagazine CVOpen geeft antwoord op de vraag: hoe dragen scholen van CVO Rotterdam bij aan de vorming van de persoonlijke identiteit van iedere leerling?
Aan bod komen scholen als Comenius Krimpen (met Young Art voor leerlingen in de onderbouw), Melanchthon Wilgenplaslaan (met 'Goals', een variant van positive behaviour support, PBS), Farelcollege (met een vluchteling-leerling uit Eritrea) en het Zuider Gymnasium (met gepersonaliseerd onderwijs).

CVOpen over onderwijsondersteuners

De inzet en prestaties van onderwijsondersteuners blijven soms wat onderbelicht. Het meinummer van CVOpen, relatiemagazine van CVO Rotterdam, biedt tegenwicht als special over 'De kracht van het OOP'.
Negen van hen bieden een kijkje in de keuken van hun werk, en delen wat ze dagelijks ervaren in het contact met de collega's en leerlingen.
Daarnaast biedt het nummer een interview met de kwartiermaker voor de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO, de benchmark-onderzoeker van Berenschot en de voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller.

Project Klassewerk Den Haag

Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het heeft als doel het dreigende tekort aan leerkrachten op Haagse basisscholen tegen te gaan.
We begeleidden het ontwerp van de huisstijl, organiseerden de kick-off in oktober 2017 en startten een campagne voor de werving van deelnemers voor het event 'Werken op de basisschool' op 18 december 2017.

CVOpen over De toekomst van het vo

Wat moeten leerlingen in de toekomst kennen en kunnen na het doorlopen van het voortgezet onderwijs? Over die vraag is een special van magazine CVOpen gemaakt.
Met interviews van onder andere:
- Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland
- Theo Douma, voorzitter van Curriculum.nu
- Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur van Kennisnet
- Cok Bakker, hoogleraar didactief van Levensbeschouwelijke vorming
- Dylan Vianen, filosoof verbonden aan De Bildung Academie

CVOpen over differentiëren in de les

Hoe kun je als docent tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen? Door te differentiëren in je les! Meike Berben van het CPS legt in het meinummer 2017 van CVOpen uit wat do's and don'ts hiervan zijn. Ook aandacht voor best practices van de CVO-scholen, en interviews met trendwatcher Adjiedj Bakas, interim-bestuurder Koen van der Drift en huisvestingsadviseur Margriet Noordhuizen.

CVOpen over ouderbetrokkenheid

Studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam worden ook opgeleid in de omgang met ouders, vertelt lector dr. Mariëtte Lusse in het novembernummer 2016 van CVOpen over ouderbetrokkenheid. Teamleider onderbouw Tamara Breur beschrijft hoe Juliana, een Calvijnschool, nieuwe ouders al vóór of net na de zomervakantie thuis bezoeken voor een persoonlijke kennismaking. Deze en andere initiatieven om ouders bij de (school)ontwikkeling van hun kind in het voortgezet onderwijs te betrekken staan in dit nummer van het relatiemagazine van CVO Rotterdam.

Brochure RPO Rijnmond

RPO Rijnmond zet zich in voor het leren van de leraar en leren door de leraar. Het aanbod voor praktijkleren, begeleiding en professionalisering is kernachtig gepresenteerd in een brochure voor studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, en voor beginnende en ervaren leraren en schoolleiders.
RPO Rijnmond is een initiatief van het Platform Rijnmond.


 

Interview jubilerende docent Aad van der Hoeven

De bekende Rotterdamse dirigent en organist Aad van der Hoeven is al 50 jaar muziekdocent in het voortgezet onderwijs. Hij geeft op 74-jarige leeftijd wekelijks vier uur les aan brugklasleerlingen van het Marnix Gymnasium, en leert hen zingen: van eenvoudige toonladders tot liedjes van de Beatles. Lees hier het interview met hem in het meinummer van CVOpen, relatiemagazine van CVO Rotterdam.

 

 

Themanummer CVOpen 'Motivatie om te leren'

Wat maakt dat de 'leermotor' bij leerlingen aanslaat en blijft draaien? Een goede relatie met de leraar, uitdagend onderwijs en relevante opdrachten in de praktijk - deze en andere antwoorden staan in het meinummer van CVOpen over het thema 'Motivatie om te leren'.

Pagina's