Publieksversie Visie 2021-2025 Onderwijsgroep Galilei

Onderwijsgroep Galilei vroeg ons een online publieksversie te maken van het visiedocument voor 2021-2025. We redigeerden de tekst en zochten samenwerking met buro N11 voor de vormgeving.
Het resultaat was niet alleen een bladerbare PDF, maar ook een Powerpointpresentatie, poster en duurzame mokken voor de medewerkers.

Bekijk hier het visiedocument:

Werving en communicatie 'Leraar van Buiten'

We doen sinds 2019 de werving en communicatie voor 'Leraar van Buiten', de samenwerking van een aantal partners in de regio Den Haag-Rotterdam-Rijnmond-Groene Hart. Dit project wil potentiële zij-instromers interesseren voor een overstap naar het voortgezet onderwijs of mbo, met name voor de tekortvakken. Een uitgekiende strategie van werven, informeren, oriënteren,  matchen, voorbereiden op de start voor de klas én de persoonlijke benadering door het team van 'Leraar van Buiten' zorgen ervoor dat kansrijke kandidaten in contact komen met schoolleiders en hrm'ers.

Themanummer CVOpen over maatwerk voor leerlingen

Hoe kan maatwerk ruimte bieden om talent te ontwikkelen? Op die vraag geven tien CVO-scholen antwoord in het themanummer van CVOpen (mei 2019). Ze werken bijvoorbeeld met het concept van Kunskapsskolan (gepersonaliseerd leren), hebben flex-uren ingevoerd, werken met leerdoeldenken of stippelen individuele leerroutes uit voor praktijkonderwijs-leerlingen. Een kleurrijk palet! 

Eindredactie webtekst Buro Kiem

Voor Buro Kiem, specialist in onderwijs en begaafdheid, gaven we advies om  de nieuwe website nog duidelijker en aansprekender te maken. Ook verzorgden we de eindredactie van de content. De site ging eind 2018 online, zie www.burokiem.nl

CVOpen-special over persoonlijke identiteitsvorming bij leerlingen

Relatiemagazine CVOpen geeft antwoord op de vraag: hoe dragen scholen van CVO Rotterdam bij aan de vorming van de persoonlijke identiteit van iedere leerling?
Aan bod komen scholen als Comenius Krimpen (met Young Art voor leerlingen in de onderbouw), Melanchthon Wilgenplaslaan (met 'Goals', een variant van positive behaviour support, PBS), Farelcollege (met een vluchteling-leerling uit Eritrea) en het Zuider Gymnasium (met gepersonaliseerd onderwijs).
Het hoofdinterview met Elena Carmona van Loon gaat in op het regieversterkend handelen van leraren en schoolleiders.

Project Klassewerk Den Haag

Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het heeft als doel het dreigende tekort aan leerkrachten op Haagse basisscholen tegen te gaan.
We begeleidden het ontwerp van de huisstijl, organiseerden de kick-off in oktober 2017 en startten een campagne voor de werving van deelnemers voor het event 'Werken op de basisschool' op 18 december 2017.

Brochure RPO Rijnmond

Opleidingsschool RPO Rijnmond zet zich in voor het leren van de leraar en leren door de leraar. Het aanbod voor praktijkleren, begeleiding en professionalisering is kernachtig gepresenteerd in een p.r.-folder voor studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, en voor beginnende en ervaren leraren en schoolleiders.
RPO Rijnmond is een initiatief van het Platform Rijnmond.
Meer informatie op www.rpo-rijnmond.nl

Interview jubilerende docent Aad van der Hoeven

De bekende Rotterdamse dirigent en organist Aad van der Hoeven is al 50 jaar muziekdocent in het voortgezet onderwijs. Hij geeft op 74-jarige leeftijd wekelijks vier uur les aan brugklasleerlingen van het Marnix Gymnasium, en leert hen zingen: van eenvoudige toonladders tot liedjes van de Beatles.

Publieksversie meerjarenbeleidsplan 'Talent voor talent'

Voor stichting De Vier Windstreken schreven we de publieksversie van het Meerjarenbeleidsplan tot 2020, 'Talent voor talent'.
Het werd door studio TW vormgegeven als vijfluik. Opdrachtgever en ouders reageerden enthousiast.

Een ouder: 

 

 

 

 

Artikel over peer education tegen pesten

'Theater doet een beroep op emoties en niet op het hoofd van mensen. Dat voelt elke jongere', zegt regisseur Christiaan van der Houwen in een interview met ons voor de special van CVOpen (mei 2015) over 'Pesten'.
Hij verklaart zo waarom theater door Switch Onderwijsprojecten jaarlijks 40.000 jongeren bereikt en effect heeft.

Pagina's