Projecten: Advertenties, folders, brochures, schoolgidsen

Wervingsfolders Comenius College

Voor de werving van nieuwe leerlingen in het cursusjaar 2012-2013 produceerden wij naast de tekst van de algemene wervingsbrochure ook zeven themafolders voor het Comenius College.  
De folders presenteerden het aanbod van de school extra aantrekkelijk voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.
In de maak is een magazine dat uitgereikt kan worden aan leerlingen en ouders die het Open Huis bezoeken.
Ontwerpwerk zorgde voor de vormgeving van de folders.

Jaarverslag PCPO Duin- en Bollenstreek

Wij adviseerden de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek over de inhoud en opzet van een publieksversie van het jaarverslag van schoolbestuur en scholen. We redigeerden de tekst, selecteerde de beelden en begeleidden de productie.
Oblong, Jet Frenken gaf het jaarverslag vorm.  

Cadeauboekjes Protestantse Kerk in Nederland

Het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland vroeg ons cadeauboekjes te maken voor gemeenteleden.

We dachten mee in de redactie, benaderden auteurs, dichters en beeldende kunstenaars, verzamelden hun bijdragen, redigeerden die, en leverden ze aan bij vormgeefster Jet Frenken. Ook begeleidden we de productie van de boekjes.
De titels:

Corporate brochure Hervormde gemeente Rotterdam-Centrum

Voor nieuwkomers in de hervormde gemeente Rotterdam-Centrum hebben wij samen met studio Tineke Wieringa en fotograaf Rick Keus een introductiebrochure gemaakt.
Van elke wijkgemeente is in samenspraak met de wijkpredikant of een belangrijke ambtsdrager een profiel geschreven. 
De aantrekkelijke brochure is een wegwijzer naar de dichtstbijzijnde wijkgemeente.

Strategisch beleidsplan PCPO Duin- en Bollenstreek

Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek had behoefte aan een publieksversie van het strategisch beleidsplan 2009-2011. Wij vatten de tekst samen, lieten foto's maken en coördineerden de vormgeving en productie van deze publieksversie.
PCPO gebruikte de nieuwe publicatie als start van de nieuwe huisstijl. Het strategisch beleidsplan werd aan relaties toegestuurd, met een toelichting op het nieuwe logo en de nieuwe lay-out.
Oblong, Jet Frenken was verantwoordelijk voor de vormgeving.

Corporate folder SCOH

Wij schreven de tekst en coördineerden de productie van een corporate folder over SCOH, schoolbestuur van 36 protestants-christelijke scholen in de regio Haaglanden. Titel: 'De inzet van SCOH', ondertitel: 'voor modern kwaliteitsonderwijs in de regio Haaglanden'.
De folder werd vormgegeven in de nieuwe huisstijl door Ontwerpwerk.
De medewerkers kregen de brochure tegelijk met een mooie pen en een papierhouder in dezelfde fluorescerende kleur als de brochure.

Identiteitsbrochure CSG Het Streek

Christelijke scholengemeenschap Het Streek in Ede en Bennekom rondde een reeks gesprekken met interne en externe partners af met een uitgebreide rapportage over haar identiteit en onderwijsvisie. Het CPS leidde deze gesprekkenreeks.  

Aan ons de opdracht om aan het eind van dit traject een toegankelijke korte versie van de rapportage te maken voor medewerkers, leerlingen, ouders en relaties. Dit werd het boekje ‘Ontmoeting – identiteit tussen traditie en toekomst’, vormgegeven door V1 Visuele Communicatie

Personeelsbrochure PCOK

Stichting PCO Katwijk liet ons adviseren over de inhoud van een informatiebrochure voor alle (toekomstige) medewerkers.
We redigeerden de aangeleverde teksten en vulden deze aan, regelden de fotoshoot, en coördineerden de vormgeving (door studio Tineke Wieringa) en begeleidden het drukproces.

De medewerkers vinden in de brochure informatie over de identiteit en structuur van de PCOK-organisatie, en over het personeelsbeleid.

Personeelsbrochure SCOH

Voor de 1.100 mensen die (gaan) werken bij een school die is aangesloten bij de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) hebben wij een personeelsbrochure geproduceerd.

De (toekomstige) medewerkers kunnen in 'Werken bij SCOH' lezen over de structuur, cultuur en identiteit van hun werkgever en over de rol die deze in de regio wil vervullen.
Daarnaast krijgen ze informatie over arbeidsvoorwaarden en andere personeelsregelingen die voor hen van belang kunnen zijn.

Jubileumboek voor kaasfabriek Campina

De kaasfabriek van Campina in Bleskensgraaf vierde haar honderdjarig bestaan met een feest en een jubileumboek. 
Wij stelden dit boek samen, op basis van archiefonderzoek en interviews met een tiental betrokkenen.
Het boek markeerde ook een mijlpaal in de bedrijfsgeschiedenis, omdat de kaasfabriek door Campina werd afgestoten.
Vormgeving en druk werden verzorgd door Verloop uit Alblasserdam. 

Pagina's