Brochure RPO Rijnmond

Opleidingsschool RPO Rijnmond zet zich in voor het leren van de leraar en leren door de leraar. Het aanbod voor praktijkleren, begeleiding en professionalisering is kernachtig gepresenteerd in een p.r.-folder voor studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, en voor beginnende en ervaren leraren en schoolleiders.
RPO Rijnmond is een initiatief van het Platform Rijnmond.
Meer informatie op www.rpo-rijnmond.nl

Publieksversie meerjarenbeleidsplan 'Talent voor talent'

Voor stichting De Vier Windstreken schreven we de publieksversie van het Meerjarenbeleidsplan tot 2020, 'Talent voor talent'.
Het werd door studio TW vormgegeven als vijfluik. Opdrachtgever en ouders reageerden enthousiast.

Een ouder: 

 

 

 

 

Werving module Praktijkgericht onderzoek

Welke leraren in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zijn te interesseren voor een module Praktijkgericht onderzoek van De Rode Loper (samen met de Hogeschool Utrecht) in het voorjaar van 2014?
Voor het antwoord op die vraag hebben wij een campagne gevoerd met direct mail, flyers en online advertenties (Facebook en Google Adwords). De module is doorgegaan met dertien deelnemers, van wie er acht het certificaat behaalden. 

Wervingsadvertenties (offline en online)

In een krant adverteren is nog steeds een manier om een onderwijsvacature te laten opvallen. Vaak is dit een landelijke krant met extra aandacht voor onderwijsnieuws: Trouw of de Volkskrant.

De advertentie verwijst door naar de website voor nadere informatie.
Offline (print) én online (website) communicatie werken zo optimaal samen.
Adverteren bevestigt ook de corporate identity onder de eigen medewerkers.  

Waaier met Amsterdamse wijkkerken

Voor nieuwe kerkleden die in Amsterdam komen wonen vroeg het College van Kerkrentmeesters ons een aantrekkelijke presentatie van alle wijkkerken en bovenwijkse werksoorten samen te stellen.
Die kreeg de vorm van een waaier 'Veelkleurig aanwezig', met beknopte informatie per wijkkerk. Op de website van de Protestantse Kerk Amsterdam presenteerden de wijkkerken zich uitgebreider.  
Dat de publicatie de aandacht trok, bleek wel uit het feit dat de waaier een half jaar later werd nagemaakt voor kerken in Zeeland!

P.r.-folders voor basisscholen

Drie basisscholen vroegen een aansprekende p.r.-folder om hun leerlingwerving kracht bij te zetten. Voor De Vierboet (nu: Hoffennevierboet) in Noordwijkerhout,  De Tweemaster in Uithoorn en Nessevliet in Oud-Verlaat (Zevenhuizen) ontwikkelden we binnen de huisstijl van de scholen p.r.-folders met mooie beelden, pakkende teksten en korte quotes van leerlingen, leerkrachten en ouders.
De folders werden huis-aan-huis bezorgd of bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen neergelegd.

Magazine voor Open Huis

Het Comenius College gaf aan ouders en leerlingen die het Open Huis van de zes vestigingen bezochten een nieuwsmagazine mee, Comenius.nieuws. Op zestien pagina's werden de highlights belicht: van tweetalig onderwijs in de bovenbouw tot het Vakcollege Techniek voor de beroepsgerichte leerwegen.  Klik op de applicatie hieronder om een indruk te krijgen.

Wervingsdrukwerk Aloysius College

'Aloysius College, een school met een hart'. Met dat motto presenteerde deze spraakmakende Haagse school zich aan potentiële nieuwe leerlingen in groep 8. We verzorgden de afgelopen jaren het wervingsdrukwerk voor het Aloysius. 
We schreven teksten, verzamelden quotes van leerlingen, regelden fotoshoots,  en begeleidden de vormgeving en het drukproces van brochures, posters en programma's voor de Open Dag.  

PThU-studiedag over Calvijn

Ter gelegenheid van Calvijnjaar, het 500ste geboortejaar van de bekende Reformator Johannes Calvijn in 2009, organiseerde de Protestantse Theologische Universiteit een aan hem gewijde studiedag.
Als thema werd gekozen 'Het calvinistisch ongemak', naar het gelijkluidende boek dat op de bijeenkomst werd gepresenteerd.
Wij verzorgden de promotie-uitingen, samen met studio Tineke Wieringa, en ook de publiciteit. Voor de digitale nieuwsbrief van de PThU verzorgden we het verslag.  

Studentenwerving PThU

Om de studentenwerving van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, Utrecht en Leiden een impuls te geven hebben wij onder andere brochures geproduceerd voor de bachelorfase en de masterfase (Engelstalig) van de theologiestudie. Daarbij werd rekening gehouden met de drie vestigingsplaatsen van de PThU, in Leiden, Utrecht en Kampen.
De wervingsmaterialen zijn verzonden naar decanen van scholen voor voortgezet onderwijs en naar predikanten van de Protestantse Kerk. Ook zijn kant-en-klare berichten aangeleverd voor kerkbladen.

Pagina's