Lezersonderzoek Kerk & Israël Onderweg

Omdat de huisstijl van de Protestantse Kerk in Nederland wordt opgefrist, ondergaat ook het special interest blad Kerk & Israël Onderweg een restyling. 
Om te komen tot een goede briefing hielden wij een kwalitatief onderzoek onder de twee belangrijkste groepen lezers: gemeenteleden en theologen. Ook redactieleden zelf en professionals van het Landelijk Dienstencentrum gaven hun feedback. 
De conclusies en aanbevelingen uit ons onderzoek gaven mede richting aan de restyling, het wijzigen van de bladformule en het veranderen van de tekst/beeld-verhouding. 

Communicatie door peuterspeelzalen/voorscholen

Hoe kunnen onze peuterspeelzalen en voorscholen beter met ouders communiceren? En hoe kunnen enkele peuterspeelzalen de instroom vergroten? Dat vroeg de Stichting Protestants-Christelijke Peuterspeelzalen in Den Haag, een stichting die is gelieerd aan SCOH.
 
Op basis van onderzoek bij een aantal peuterspeelzalen en voorscholen adviseerden wij de stichting onder andere over:

- het verbeteren van de interne communicatie,
- de communicatie met ouders, en
- de werving van nieuwe peuters en

Communicatie met ouders

Het bestuur van twee basisscholen in Gouda vroeg ons een plan van aanpak om de communicatie met ouders te verbeteren. De klachten van ouders leidden inmiddels tot achterblijvende aanmeldingen van nieuwe leerlingen.
We hielden een kwalitatief onderzoek onder ouders naar de schoolkeuzemotieven en de kwaliteit van de communicatie.