Themanummer CVOpen over maatwerk voor leerlingen

Hoe kan maatwerk ruimte bieden om talent te ontwikkelen? Op die vraag geven tien CVO-scholen antwoord in het themanummer van CVOpen (mei 2019). Ze werken bijvoorbeeld met het concept van Kunskapsskolan (gepersonaliseerd leren), hebben flex-uren ingevoerd, werken met leerdoeldenken of stippelen individuele leerroutes uit voor praktijkonderwijs-leerlingen. Een kleurrijk palet! 

CVOpen-special over persoonlijke identiteitsvorming bij leerlingen

Relatiemagazine CVOpen geeft antwoord op de vraag: hoe dragen scholen van CVO Rotterdam bij aan de vorming van de persoonlijke identiteit van iedere leerling?
Aan bod komen scholen als Comenius Krimpen (met Young Art voor leerlingen in de onderbouw), Melanchthon Wilgenplaslaan (met 'Goals', een variant van positive behaviour support, PBS), Farelcollege (met een vluchteling-leerling uit Eritrea) en het Zuider Gymnasium (met gepersonaliseerd onderwijs).
Het hoofdinterview met Elena Carmona van Loon gaat in op het regieversterkend handelen van leraren en schoolleiders.

Personeelsblad PCOKé

De Stichting PCOK informeert de medewerkers via personeelsblad PCOKé. Het full colour blad, door ons opgezet, is een aantrekkelijke mix van need to know en nice to know. Drie keer per jaar komen op toegankelijke wijze onderwerpen aan bod als de functiemix, passend onderwijs, opbrengstgericht werken en professionalisering. Ook human interest is een pijler van PCOKé.
De Rabobank in Katwijk nomineerde het blad voor de Award voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011, omdat het zo'n adequaat communicatiemiddel is.

PCPO-Nieuws

Hoe kunnen de medewerkers van tien basisscholen in acht gemeenten op de hoogte gehouden worden en een wij-gevoel ervaren bij een schoolbestuur? Door middel van een personeelsblad!
PCPO-Nieuws werd in 2003 in het leven geroepen door de stichting PCPO Duin- & Bollenstreek, en is nog steeds een gewaardeerd communicatiemiddel. Sinds 2014 heet het PCPOntwikkelingen.

Personeelsblad Comenius College

Het personeelsblad van de grote scholengemeenschap Comenius College is jarenlang een bron van informatie geweest, en het leverde een bijdrage aan de meningsvorming. Wij restylden het, en zorgden ervoor dat in elk nummer (vier per jaar) onder andere de pijlers professionalisering en identiteit aan bod kwamen. Ook was het een platform om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe collega's. Het zorgde voor tweerichtingsverkeer in de communicatie, naast het mededelingenbulletin van de algemene directie. De regelmatige verschijning zorgde voor consequente internal branding.

Eindredactie Kerk & Israël Onderweg

Op Weg, ontmoeting met het jodendom (voorheen: Kerk & Israël Onderweg) is een special interest blad van de Protestantse Kerk, voor gemeenteleden en theologen die interesse hebben voor de verhouding van christenen en joden. 
De redactie van dit magazine dat vier keer per jaar verschijnt bestaat uit gepassioneerde vrijwilligers en de hoofdredacteur. Wij voeren de beeld- en eindredactie al vele jaren.
Ook hebben we diverse lezersonderzoeken en wervingsacties gehouden, en adviseerden we bij herzieningen van de bladformule.

Publiekstijdschrift De Kleine Aarde

Van 2004 tot 2009 verzorgden wij op verzoek van hoofdredacteur Heleen van der Sanden de eindredactie van De Kleine Aarde, het publieksblad van het gelijknamige centrum voor een duurzame leefstijl in Boxtel. 
Het fullcolour magazine (oplage 10.000, verkrijgbaar in de kiosk en natuurvoedingswinkels) had als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren tot een duurzame levensstijl. 'Beleving' stond centraal in de artikelen. 
Wij zorgden voor correcte toepassing van de witte spelling, het vlot leesbaar zijn van de artikelen en een goede wisselwerking van tekst en beeld.