CVOpen-special over persoonlijke identiteitsvorming bij leerlingen

Het nieuwste nummer van relatiemagazine CVOpen geeft antwoord op de vraag: hoe dragen scholen van CVO Rotterdam bij aan de vorming van de persoonlijke identiteit van iedere leerling?
Aan bod komen scholen als Comenius Krimpen (met Young Art voor leerlingen in de onderbouw), Melanchthon Wilgenplaslaan (met 'Goals', een variant van positive behaviour support, PBS), Farelcollege (met een vluchteling-leerling uit Eritrea) en het Zuider Gymnasium (met gepersonaliseerd onderwijs).

CVOpen over onderwijsondersteuners

De inzet en prestaties van onderwijsondersteuners blijven soms wat onderbelicht. Het meinummer van CVOpen, relatiemagazine van CVO Rotterdam, biedt tegenwicht als special over 'De kracht van het OOP'.
Negen van hen bieden een kijkje in de keuken van hun werk, en delen wat ze dagelijks ervaren in het contact met de collega's en leerlingen.
Daarnaast biedt het nummer een interview met de kwartiermaker voor de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO, de benchmark-onderzoeker van Berenschot en de voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller.

CVOpen over De toekomst van het vo

Wat moeten leerlingen in de toekomst kennen en kunnen na het doorlopen van het voortgezet onderwijs? Over die vraag is een special van magazine CVOpen gemaakt.
Met interviews van onder andere:
- Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland
- Theo Douma, voorzitter van Curriculum.nu
- Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur van Kennisnet
- Cok Bakker, hoogleraar didactief van Levensbeschouwelijke vorming
- Dylan Vianen, filosoof verbonden aan De Bildung Academie

CVOpen over differentiëren in de les

Hoe kun je als docent tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen? Door te differentiëren in je les! Meike Berben van het CPS legt in het meinummer 2017 van CVOpen uit wat do's and don'ts hiervan zijn. Ook aandacht voor best practices van de CVO-scholen, en interviews met trendwatcher Adjiedj Bakas, interim-bestuurder Koen van der Drift en huisvestingsadviseur Margriet Noordhuizen.

CVOpen over ouderbetrokkenheid

Studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam worden ook opgeleid in de omgang met ouders, vertelt lector dr. Mariëtte Lusse in het novembernummer 2016 van CVOpen over ouderbetrokkenheid. Teamleider onderbouw Tamara Breur beschrijft hoe Juliana, een Calvijnschool, nieuwe ouders al vóór of net na de zomervakantie thuis bezoeken voor een persoonlijke kennismaking. Deze en andere initiatieven om ouders bij de (school)ontwikkeling van hun kind in het voortgezet onderwijs te betrekken staan in dit nummer van het relatiemagazine van CVO Rotterdam.

Themanummer CVOpen 'Motivatie om te leren'

Wat maakt dat de 'leermotor' bij leerlingen aanslaat en blijft draaien? Een goede relatie met de leraar, uitdagend onderwijs en relevante opdrachten in de praktijk - deze en andere antwoorden staan in het meinummer van CVOpen over het thema 'Motivatie om te leren'.

CVOpen themanummer Nieuwe beroepsprofielen vmbo

Het waren de scholen en bedrijven zelf die vroegen om een vernieuwing van het vmbo, vertelt projectleider Tessa van Dorp van het ministerie van OCW in het themanummer van CVOpen over de Vernieuwde beroepsprofielen in het vmbo.
In dit nummer (november 2015) komen best practices op scholen van CVO Rotterdam aan bod. Bijvoorbeeld Melanchthon Business School, en de intrasectorale richting Veelzijdig Vakkundig (voorheen de ICT-route) van het Comenius College in Capelle.

Themanummer CVOpen over pesten

In de special van relatiemagazine CVOpen (mei 2015) staat het scheppen van een sociaal veilig schoolklimaat (en dus het tegengaan van pesten) centraal. Met ingang van 1 augustus 2015 wordt van scholen voor voortgezet onderwijs meer verwacht op dit gebied. In CVOpen komen onder andere aan het woord: onderwijspsycholoog Bob van der Meer,  een van de eerste pleitbezorgers voor anti-pestmaatregelen door scholen, en Remco Pijpers, expert van Mijn Kind online.

Themanummer CVOpen over puberbrein

Hoe kan een docent in het voortgezet onderwijs haar of zijn les zó geven dat een leerling die geïnteresseerd en gemotiveerd volgt? In het novembernummer van CVOpen komen hierover aan het woord:
Yvonne van Sark (YoungWorks), Wouter Camps (HCO) en Tom ter Bogt (Universiteit Utrecht). Naast deze experts delen ook twee docenten van CVO hun kennis: Liesbeth van Terwisga (Melanchthon De Blesewic) en René Schreurs (Calvijn Maarten Luther).

Themanummer CVOpen over ICT en onderwijs

Samen met de redactie stelden we een themanummer samen van relatiemagazine CVOpen over ICT en onderwijs. Naast een interview met internetondernemer Alexander Klöpping en een column van Maurice de Hond biedt het nummer achtergrondinformatie over elektronische leeromgevingen (elo's), iPads in de klas, Flipping the classroom, digitaal toetsen en Virtual Desktop Infrastructure (VDI). De nieuwe CVO-bestuurder Henk Post vertelt wat zijn prioriteiten zijn voor CVO: compromisloze kwaliteit en profilering van de CVO-scholen.

Pagina's