Project Klassewerk Den Haag

Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het heeft als doel het dreigende tekort aan leerkrachten op Haagse basisscholen tegen te gaan.
We begeleidden het ontwerp van de huisstijl, organiseerden de kick-off in oktober 2017 en startten een campagne voor de werving van deelnemers voor het event 'Werken op de basisschool' op 18 december 2017.

Verkiezing Haagse Docent van het Jaar

Om het beroep van leraar een aantrekkelijker imago te geven, heeft De Rode Loper drie jaar de verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar georganiseerd. Wij adviseerden over de opzet en regelden de productie en distributie van het campagnemateriaal, de nominatie van kandidaten, de selectie van de winnaar door de jury (onder andere met behulp van een filmpje) en de prijsuitreiking. Ook genereerden wij publiciteit op verschillende momenten.

Diner pensant De Rode Loper en gemeente Den Haag

De Rode Loper, samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, hield samen met de dienst OCW van de gemeente Den Haag een diner pensant voor stakeholders onder het motto 'De Gelukkige Klas'.
De gasten praatten met elkaar door over de vraag hoe het talent van leraren zó ontwikkeld kan worden dat dit leidt tot nog gelukkiger klassen op scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio.