Kerkbalans Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is op veel gebieden een voorloper, maar zeker ook op het terrein van de fondsenwerving. Ze bracht het advies voor Kerkbalans-nieuwe-stijl in praktijk voor het verbreden en verdiepen van de campagne.
Ook is een begin gemaakt met het 'lokaliseren' (lokaal maken) van het wervingsmateriaal. De overtuiging hierachter was (en is) dat het hart van mensen sneller gaat kloppen als ze iets zien en lezen over hun eigen kerk, en dat ze ook eerder bereid zijn hiervoor (dieper) in de buidel te tasten.

Eindejaarscollecte Protestantse Kerk Amsterdam

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam gaf eind 2004 een impuls aan de geldwerving om een tekort op te vangen. Ook voegde het de hervormde en gereformeerde tekortacties samen worden tot één gezamenlijke protestantse actie: de 'Eindejaarscollecte'.

Potentiële nieuwe gevers Protestants Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam rondde een proces van stedelijke kerkvernieuwing af met het invoeren van een huisstijl. Deze huisstijl onderstreept haar zelfbewuste en veelkleurige aanwezigheid in de hoofdstad.
Een bijzondere publicatie was deze fraaie jaarkalender voor kerkleden die minder nauw betrokken zijn bij kerk en geloof. De kalender werd verstuurd aan anders-meelevenden, als binnenkomer om hen vervolgens te vragen hoe de kerk ook hen weer kan aanspreken. 

Gift, schenking en nalatenschap PKA

Om kerkleden te stimuleren na te denken over hun eigen testament produceerden wij op verzoek van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam de brochure 'Gift, schenking en nalatenschap'.
Eerst biedt het drukwerk informatie over de missie, de geschiedenis en de activiteiten van de PKA. Daarna vraagt de PKA de lezers op delicate wijze om in het testament opgenomen te worden. De manier waarop dit concreet kan worden geregeld komt vervolgens aan de orde. Daarvoor is door de PKA ook samenwerking gezocht met een notariskantoor in de hoofdstad. 

Diaconale geldwerving Actie Vangnet

De hervormde diakonie in Rotterdam-Centrum wilde de gemeenteleden en mensen die op afstand meeleven met de kerk overhalen om meer te geven aan het diaconale werk in de wijken van Rotterdam-Centrum. Behalve het werk in de Pauluskerk was er weinig bekend van het diaconale werk in de verschillende wijken. De inkomsten uit 'levend geld' (bijdragen in de collecten en overschrijvingen via bank of giro) bestonden uit een deel van de collecte in de kerkdienst op zondagmorgen, gemiddeld 13.000 euro op jaarbasis.

Fondsenwerving Vrienden van het Marnix

De stichting Vrienden van het Marnix Gymnasium te Rotterdam greep het honderdjarig bestaan van de school aan om het aantal donateurs te verhogen. Met als concreet doel: financiële steun voor de inrichting en programmering van een nieuwe kunst- en muziekruimte op het Marnix Gymnasium. Daarvoor is een direct-mailactie georganiseerd door communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw. 
Het Marnix Gymnasium is één van de ruim dertig zelfstandige categoriale gymnasia in Nederland en profiteert niet van de financiële voordelen van grootschaliger scholen voor voortgezet onderwijs.   

Fondsenwervingsbrochure Horizon Holland

Voor de stichting Horizon Holland maakten wij een fraaie presentatie over de hulpverleningsprojecten die deze stichting uitvoert in Indonesië.
De map met fullcolour brochure werd door de voorzitter van Horizon Holland uitgereikt tijdens een diner van de Indonesische ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie J.E. Habibie, met Nederlandse captains of industry and banking. De gasten vertegenwoordigden bedrijven en instellingen die zaken doen met Indonesië.