Internationale conferentie PThU

Ter gelegenheid van zijn eerste lustrum organiseerde de PThU een internationale conferentie over 'Human Flourishing, Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. De voertaal was Engels. Er werden circa honderd gasten uit binnen- en buitenland verwacht.
Wij verzorgden de uitnodigingen en de publiciteit rond deze happening.
Het conferentielogo werd ontworpen door studio Tineke Wieringa.

Restyling huisstijl SCOH

De verhuizing van het stafbureau van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) was de aanleiding voor het opfrissen van de huisstijl door ons, in samenspraak met Ontwerpwerk.

Het logo werd gerestyled, en daarna kregen briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, rapportomslagen, brochures, presentatiemappen en de website een eigentijdser vormgeving. 

Restyling huisstijl PCOK

Stichting PCO Katwijk had behoefte aan een aansprekender, eigentijdser logo. Op basis van het logo dat tot dan toe in gebruik was, maakte studio Tineke Wieringa in opdracht van ons een kleurrijker beeldmerk.
Ook werd er een speelse vormentaal ('tweede laag') bedacht waarmee PCOK voor het eerst een huisstijl kreeg.   

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar kon PCOK gebruikmaken van gerestyled(e) briefpapier, enveloppen, mappen, stempels, visitekaartjes, powerpointtemplates en advertenties.

Huisstijl PCPO Duin- en Bollenstreek

De stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek (PCPO D&B) vroeg ons om een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
De aanleiding was het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2009-2011. De externe profilering van PCPO D&B en van haar scholen had een impuls nodig, om de positie van de scholen en de organisatie in de regio te verstevigen. Juist omdat het leerlingenaantal in de regio krimpt, was dit van belang.

Opfrissen huisstijl CSG Het Streek

Op CSG Het Streek (van gymnasium tot praktijkonderwijs) werd eerst de wervingscampagne door ons op een nieuwe leest geschoeid. Het motto werd: 'Samen leren, samen leven'.
De vier locaties van de school kregen onder andere een eigen steunkleur, en er werd gewerkt met mozaiekbeelden.

Daarna was het correspondentiedrukwerk aan de beurt. Op basis van onze briefing zorgde V1 Visuele Communicatie voor een opgefriste huisstijl. 

Scholengemeenschap Panta Rhei, Amstelveen

Scholengemeenschap Panta Rhei, een bijzonder-neutrale school voor vmbo/mavo en lwoo in Amstelveen, zit in de lift.
De school kreeg een nieuw gebouw en doet het onderwijskundig goed. Door haar kleinschalig karakter is ze een aantrekkelijke optie voor leerlingen die niet willen opgaan in de massa.

De schoolleiding vroeg ons advies over een duidelijker profilering, en in het verlengde daarvan: een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. 
Voor die twee laatste zaken werkten we samen met studio Tineke Wieringa.

De Duinroos na de fusie

Basisschool De Duinroos en de Otto Baronschool, twee scholen van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK), moesten fuseren. De nieuwe school ging 'De Duinroos' heten, met twee locaties: Zanderij en Otto Baron.

Huisstijl Opleidingsschool Haaglanden

Voor de Opleidingsschool Haaglanden realiseerden wij samen met Ontwerpwerk de invoering van een nieuwe huisstijl, de productie van folders en de bouw en inrichting van de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Corporate communicatie De Rode Loper

De Rode Loper is het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg dat het lerarentekort in de Haagse regio terugdringt. Vanaf de start in 2007 ondersteunen wij dit platform met communicatieadvies en -uitvoering. Naast de huisstijl - ontworpen door Ontwerpwerk - verzorgen wij de digitale nieuwsbrief, de website, brochures, folders en flyers, en organiseren we samen met de programmaleider evenementen.

Huisstijl K&G Advies

Samen met ontwerpster Erna Meijer ontwikkelden wij een onderscheidende huisstijl voor het adviesbureau K&G Advies van twee jonge agrarische consultants. 
We verzorgden ook de eindredactie van de eerste uitingen in de nieuwe huisstijl, waaronder een p.r.-folder.
De fotografie door Jaco Klamer vormt een onderscheidend kenmerk van de huisstijl.