Jubileumnummer PCPO-Nieuws

Het tienjarig bestaan van de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek is in april 2013 gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor het voltallige personeel. Naast een interessante gastspreker werden de medewerkers verrast met een jubileumnummer van personeelsblad PCPO-Nieuws. Dat besteedt aandacht aan heden, verleden en toekomst van de tien scholen van PCPO D&B én van het stafbureau. De lijn die er in elke schoolontwikkeling zit komt duidelijk naar voren. Het jubileumnummer is een collectors item voor de PCPO'ers.  

 

Digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws

Om snel en aansprekend het nieuws van bestuur en scholen te verspreiden onder de 2.200 CVO-medewerkers hebben we de digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws opgezet. Deze online publicatie verschijnt vier keer in het cursusjaar 2012-2013.

Digitale nieuwsbrief PThU

Om van de decentraal gevestigde Protestantse Theologische Universiteit een hechte gemeenschap te maken, adviseerden wij het College van Bestuur een digitale nieuwsbrief op te zetten.
We leverden er de formule voor met verschillende pijlers, zochten redactieleden aan, lieten een format ontwerpen (door studio Tineke Wieringa) en organiseerden de technische productie met interne PThU-medewerkers. Voor de eerste nummers leidden we het redactieoverleg en voerden we de eindredactie.

Digitale nieuwsbrief voor personeel SCOH

Schoolbestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zocht een makkelijk en relatief goedkoop communicatiemiddel voor het personeel. Wij adviseerden de algemeen directeur een digitale nieuwsbrief op te zetten. Dit advies is overgenomen en uitgevoerd. Wij begeleidden de redactie bij de samenstelling en productie van de eerste nummers.
Speciale aandacht is besteed aan de printbaarheid, zodat medewerkers een nummer ook op papier kunnen lezen. De distributie verloopt via de SCOH-scholen en peuterspeelzalen/voorscholen.

Personeelsblad PCOKé

De Stichting PCOK informeert de medewerkers via personeelsblad PCOKé. Het full colour blad, door ons opgezet, is een aantrekkelijke mix van need to know en nice to know. Drie keer per jaar komen op toegankelijke wijze onderwerpen aan bod als de functiemix, passend onderwijs, opbrengstgericht werken en professionalisering. Ook human interest is een pijler van PCOKé.
De Rabobank in Katwijk nomineerde het blad voor de Award voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011, omdat het zo'n adequaat communicatiemiddel is.

PCPO-Nieuws

Hoe kunnen de medewerkers van tien basisscholen in acht gemeenten op de hoogte gehouden worden en een wij-gevoel ervaren bij een schoolbestuur? Door middel van een personeelsblad!
PCPO-Nieuws werd in 2003 in het leven geroepen door de stichting PCPO Duin- & Bollenstreek, en is nog steeds een gewaardeerd communicatiemiddel. Sinds 2014 heet het PCPOntwikkelingen.

Personeelsbrochure PCOK

Stichting PCO Katwijk liet ons adviseren over de inhoud van een informatiebrochure voor alle (toekomstige) medewerkers.
We redigeerden de aangeleverde teksten en vulden deze aan, regelden de fotoshoot, en coördineerden de vormgeving (door studio Tineke Wieringa) en begeleidden het drukproces.

De medewerkers vinden in de brochure informatie over de identiteit en structuur van de PCOK-organisatie, en over het personeelsbeleid.

Personeelsbrochure SCOH

Voor de 1.100 mensen die (gaan) werken bij een school die is aangesloten bij de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) hebben wij een personeelsbrochure geproduceerd.

De (toekomstige) medewerkers kunnen in 'Werken bij SCOH' lezen over de structuur, cultuur en identiteit van hun werkgever en over de rol die deze in de regio wil vervullen.
Daarnaast krijgen ze informatie over arbeidsvoorwaarden en andere personeelsregelingen die voor hen van belang kunnen zijn.

Personeelsblad Comenius College

Het personeelsblad van de grote scholengemeenschap Comenius College is jarenlang een bron van informatie geweest, en het leverde een bijdrage aan de meningsvorming. Wij restylden het, en zorgden ervoor dat in elk nummer (vier per jaar) onder andere de pijlers professionalisering en identiteit aan bod kwamen. Ook was het een platform om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe collega's. Het zorgde voor tweerichtingsverkeer in de communicatie, naast het mededelingenbulletin van de algemene directie. De regelmatige verschijning zorgde voor consequente internal branding.