Interview jubilerende docent Aad van der Hoeven

De bekende Rotterdamse dirigent en organist Aad van der Hoeven is al 50 jaar muziekdocent in het voortgezet onderwijs. Hij geeft op 74-jarige leeftijd wekelijks vier uur les aan brugklasleerlingen van het Marnix Gymnasium, en leert hen zingen: van eenvoudige toonladders tot liedjes van de Beatles.

Artikel over peer education tegen pesten

'Theater doet een beroep op emoties en niet op het hoofd van mensen. Dat voelt elke jongere', zegt regisseur Christiaan van der Houwen in een interview met ons voor de special van CVOpen (mei 2015) over 'Pesten'.
Hij verklaart zo waarom theater door Switch Onderwijsprojecten jaarlijks 40.000 jongeren bereikt en effect heeft.

Artikel over Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

CVO-school PENTA Hoogvliet is op haar nieuwe locatie, Campus Hoogvliet, overgestapt op Virtual Desktop Infrastructure (VDI). De school wil dat leerlingen altijd, overal en met elk apparaat kunnen inloggen. 'Elk lokaal een computerlokaal' wordt zo bereikt.
De school heeft minder kosten doordat er geen desktops meer nodig zijn (die ook onderhouden moeten worden), en de energiezuinige zero clients zorgen voor een lagere energierekening. Een interessante ontwikkeling waarvoor in het hele land belangstelling is.
 

Artikel over digitaal toetsen

Twee docenten van Calvijn Vreewijk, een CVO-school in Rotterdam-Zuid, vertellen hoe de leerprestaties van de leerlingen op hun havo-Business School omhoog gaan door het aanbieden van digitale toetsen. Ze doen dit via het programma Quayn dat digitale toetsen op iPads mogelijk maakt. Nakijken is een makkie, en spieken is bijna onmogelijk. Voor iedereen interessant dus! Lees het artikel hier via ISSUU:

http://issuu.com/anjadezeeuw/docs/artikel_digitaal_toetsen_cvopen_mei

Artikel over lerarenvisies op Passend onderwijs

Leraren op CVO-scholen in en om Rotterdam geven hun visie op Passend onderwijs in het themanummer van relatiemagazine CVOpen dat in november 2013 verscheen. 'Het kan iets moois worden, als er niet wordt bezuinigd op de broodnodige ondersteuning', is een van de meningen.
Lees hier het artikel:

 

Artikel over Goudse webshops

Op eigen initiatief heeft Anja de Zeeuw een artikel geschreven over succesvolle webwinkels als verlengstuk van fysieke speciaalzaken in Gouda. Het verhaal laat zien dat het niet alleen 'kommer en kwel' is in de MKB-sector. 
Het  is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de Goudse Post op 4 september 2013. 

Artikel over kerkelijke online geldwerving

Protestantse gemeenten moeten hun geldwerving meer baseren op online tools. Nu zijn acceptgiro's nog een belangrijk betaalmiddel, maar die verdwijnen in 2019 definitief van de markt. Ook de jonge generatie kerkleden vraagt eigentijdse wervingsmethoden. In een artikel voor Kerkinformatie, het officiële maandblad van de Protestantse Kerk, zetten we op een rijtje wat de mogelijkheden zijn. De webshop van SKG Collect is een aanrader.   

Artikel over digitale didactiek in het vo

Voor CVOpen, het relatiemagazine van CVO Rotterdam, schreven we een artikel over digitale didactiek op PENTA college CSG, een van de grootste scholengemeenschappen in Nederland. De essentie: 'Geen nieuwe hardware, maar de visie om gaandeweg vakken te digitaliseren'. De schoolleiding respecteert daarbij graag de professionele ruimte van docenten.

Reportage werkconferentie 'Blijven docenten vitaal?'

De risicoregio Zuidelijk Noord-Holland hield op 13 oktober een werkconferentie over de vraag 'Blijven docenten vitaal?'  Onderwerpen waren: werkdruk, werken vanuit talenten, leeftijdsbewust personeelsbeleid, en de noodzaak van instroom van de generatie Y. 
Wij verzorgden een journalistieke reportage van deze bijeenkomst, waar zestig deelnemers met elkaar discussieerden. De reportage is gepubliceerd op de website www.bindenaanderegio.nl

Reportages diners pensants Haagse proeftuin Lerarenregister

We verzorgden de reportages van twee diners pensants voor leraren in de Haagse regio en andere betrokkenen waarin van gedachten werd gewisseld over het landelijk lerarenregister.
Op verzoek van wethouder Van Engelshoven is er een Haagse proeftuin opgezet voor dit lerarenregister, dat als doel heeft het aanzien van het vak te vergroten.

Pagina's