Publiciteit voor basisscholen en besturen primair onderwijs

Een nieuw of vernieuwd gebouw, een plusklas voor meerbegaafden, een inpandige peuterspeelzaal, een nieuwe bestuurder, een nieuw onderwijsconcept, een nieuwe naam...
Stuk voor stuk aanleidingen om de publiciteit te zoeken.
Wij doen dit al jaren voor diverse klanten in het basisonderwijs, en met succes. Onderstaand filmpje laat een aantal voorbeelden zien.
http://youtu.be/ZNOQdet5M-w

Crisiscommunicatie - leerlingen, ouders en pers

Hoe reageert u als de pers uw school benadert in verband met een (vermeend) schandaal of als u wordt getroffen door een ramp?

Een situatie die u wel wilt voorkomen, maar niet altijd kúnt voorkomen.
De praktische maatregelen en het intern feitenonderzoek vergen uw volle aandacht. Hoe zorgt u dan ook nog voor snelle informatie aan leerlingen, ouders en to-the-point woordvoering richting de media?

Wij zijn beschikbaar voor advies én praktische uitvoering op het gebied van crisiscommunicatie.

Publiciteit het jaar rond voor het Comenius College

Voor het Comenius College verzorgen wij al enkele jaren de publiciteit voor de vestigingen en de school op corporate niveau.
Vrijwel wekelijks mailen we professionele persberichten over de gevarieerde activiteiten van Comenius naar relevante media.

Publiciteit voor een internationale PThU-conferentie

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hield in 2009 voor het eerst een driedaagse internationale conferentie samen met buitenlandse partnerinstellingen. Thema was: 'Human Flourishing – Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. Centraal stond de vraag of het christelijk geloof vandaag de dag en onder veranderde omstandigheden bijdraagt aan het welzijn van mens en samenleving. De voertaal was Engels.