Publieksversie Visie 2021-2025 Onderwijsgroep Galilei

Onderwijsgroep Galilei vroeg ons een online publieksversie te maken van het visiedocument voor 2021-2025. We redigeerden de tekst en zochten samenwerking met buro N11 voor de vormgeving.
Het resultaat was niet alleen een bladerbare PDF, maar ook een Powerpointpresentatie, poster en duurzame mokken voor de medewerkers.

Bekijk hier het visiedocument:

Werving en communicatie 'Leraar van Buiten'

We doen sinds 2019 de werving en communicatie voor 'Leraar van Buiten', de samenwerking van een aantal partners in de regio Den Haag-Rotterdam-Rijnmond-Groene Hart. Dit project wil potentiële zij-instromers interesseren voor een overstap naar het voortgezet onderwijs of mbo, met name voor de tekortvakken. Een uitgekiende strategie van werven, informeren, oriënteren,  matchen, voorbereiden op de start voor de klas én de persoonlijke benadering door het team van 'Leraar van Buiten' zorgen ervoor dat kansrijke kandidaten in contact komen met schoolleiders en hrm'ers.

Eindredactie webtekst Buro Kiem

Voor Buro Kiem, specialist in onderwijs en begaafdheid, gaven we advies om  de nieuwe website nog duidelijker en aansprekender te maken. Ook verzorgden we de eindredactie van de content. De site ging eind 2018 online, zie www.burokiem.nl

Module Blended learning voor leraren

Voor De Rode Loper en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht promootten we de module 'ICT-rijk onderwijs', waar leraren (VO) uit de Haagse regio kunnen leren hoe ze online en face-to-face onderwijs kunnen integreren. De module kan het opstapje zijn naar een masteropleiding aan de HU.
Er bleek zoveel belangstelling voor deze module te zijn dat er na de zomervakantie 2016 een tweede ronde komt.

PCPOnline: digitale nieuwsbrief voor personeel

PCPO Duin- en Bollenstreek wil actief communiceren met de circa 300 medewerkers op de PCPO-scholen. Drie keer per jaar een personeelsblad laten drukken was financieel onaantrekkelijk geworden, zeker vergeleken met de mogelijkheden van een digitaal magazine.
Op ons advies brengt PCPO nu drie à vier keer per jaar een online nieuwsbrief uit (PCPOnline), en één keer het gedrukte magazine PCPO-Nieuws. Wij adviseren de redactie over de invulling van elk nummer, verzorgen interviews en voeren de eind- en beeldredactie.

Online werving nieuwe leraren regio Den Haag

In het voorjaar van 2010 is op ons initiatief en onder onze leiding voor De Rode Loper in Den Haag een digitale wervingscampagne ontwikkeld om de instroom van nieuwe leraren op Haagse scholen te bevorderen. Titel van de campagne was: ‘Leraar. Elke dag een andere baan’. Doelgroepen waren in eerste instantie: havo-/vwo-scholieren uit de bovenbouw en hbo-/wo-studenten in Den Haag en omgeving. Later zijn daar de zij-instromers aan toegevoegd.

Digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws

Om snel en aansprekend het nieuws van bestuur en scholen te verspreiden onder de 2.200 CVO-medewerkers hebben we de digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws opgezet. Deze online publicatie verschijnt vier keer in het cursusjaar 2012-2013.

Digitale nieuwsbrief PThU

Om van de decentraal gevestigde Protestantse Theologische Universiteit een hechte gemeenschap te maken, adviseerden wij het College van Bestuur een digitale nieuwsbrief op te zetten.
We leverden er de formule voor met verschillende pijlers, zochten redactieleden aan, lieten een format ontwerpen (door studio Tineke Wieringa) en organiseerden de technische productie met interne PThU-medewerkers. Voor de eerste nummers leidden we het redactieoverleg en voerden we de eindredactie.

Digitale nieuwsbrief voor personeel SCOH

Schoolbestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zocht een makkelijk en relatief goedkoop communicatiemiddel voor het personeel. Wij adviseerden de algemeen directeur een digitale nieuwsbrief op te zetten. Dit advies is overgenomen en uitgevoerd. Wij begeleidden de redactie bij de samenstelling en productie van de eerste nummers.
Speciale aandacht is besteed aan de printbaarheid, zodat medewerkers een nummer ook op papier kunnen lezen. De distributie verloopt via de SCOH-scholen en peuterspeelzalen/voorscholen.

Website Opleidingsschool Haaglanden

Wij realiseerden samen met Ontwerpwerk.nl de website van de Opleidingsschool Haaglanden binnen de huisstijl.
De site presenteert op een manier die voor studenten aantrekkelijk is het stagetraject aan de partnerscholen van de Opleidingsschool Haaglanden.
Ook is het een bron van informatie voor de docenten die op zo'n partnerschool werken.

Pagina's