Projecten

Publieksversie meerjarenbeleidsplan 'Talent voor talent'

Voor stichting De Vier Windstreken schreven we de publieksversie van het Meerjarenbeleidsplan tot 2020, 'Talent voor talent'.
Het werd door studio TW vormgegeven als vijfluik. Opdrachtgever en ouders reageerden enthousiast.

Een ouder: 

 

 

 

CVOpen themanummer Nieuwe beroepsprofielen vmbo

Het waren de scholen en bedrijven zelf die vroegen om een vernieuwing van het vmbo, vertelt projectleider Tessa van Dorp van het ministerie van OCW in het themanummer van CVOpen over de Vernieuwde beroepsprofielen in het vmbo.
In dit nummer (november 2015) komen best practices op scholen van CVO Rotterdam aan bod. Bijvoorbeeld Melanchthon Business School, en de intrasectorale richting Veelzijdig Vakkundig (voorheen de ICT-route) van het Comenius College in Capelle.

Artikel over peer education tegen pesten

'Theater doet een beroep op emoties en niet op het hoofd van mensen. Dat voelt elke jongere', zegt regisseur Christiaan van der Houwen in een interview met ons voor de special van CVOpen (mei 2015) over 'Pesten'.
Hij verklaart zo waarom theater door Switch Onderwijsprojecten jaarlijks 40.000 jongeren bereikt en effect heeft. Lees hier het hele artikel

Themanummer CVOpen over pesten

In de special van relatiemagazine CVOpen (mei 2015) staat het scheppen van een sociaal veilig schoolklimaat (en dus het tegengaan van pesten) centraal. Met ingang van 1 augustus 2015 wordt van scholen voor voortgezet onderwijs meer verwacht op dit gebied. In CVOpen komen onder andere aan het woord: onderwijspsycholoog Bob van der Meer,  een van de eerste pleitbezorgers voor anti-pestmaatregelen door scholen, en Remco Pijpers, expert van Mijn Kind online.

Themanummer CVOpen over puberbrein

Hoe kan een docent in het voortgezet onderwijs haar of zijn les zó geven dat een leerling die geïnteresseerd en gemotiveerd volgt? In het novembernummer van CVOpen komen hierover aan het woord:
Yvonne van Sark (YoungWorks), Wouter Camps (HCO) en Tom ter Bogt (Universiteit Utrecht). Naast deze experts delen ook twee docenten van CVO hun kennis: Liesbeth van Terwisga (Melanchthon De Blesewic) en René Schreurs (Calvijn Maarten Luther).

Module Blended learning voor leraren

Voor De Rode Loper en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht promootten we de module 'ICT-rijk onderwijs', waar leraren (VO) uit de Haagse regio kunnen leren hoe ze online en face-to-face onderwijs kunnen integreren. De module kan het opstapje zijn naar een masteropleiding aan de HU.
Er bleek zoveel belangstelling voor deze module te zijn dat er na de zomervakantie 2016 een tweede ronde komt.

Artikel over Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

CVO-school PENTA Hoogvliet is op haar nieuwe locatie, Campus Hoogvliet, overgestapt op Virtual Desktop Infrastructure (VDI). De school wil dat leerlingen altijd, overal en met elk apparaat kunnen inloggen. 'Elk lokaal een computerlokaal' wordt zo bereikt.
De school heeft minder kosten doordat er geen desktops meer nodig zijn (die ook onderhouden moeten worden), en de energiezuinige zero clients zorgen voor een lagere energierekening. Een interessante ontwikkeling waarvoor in het hele land belangstelling is. Lees hier het artikel:

Artikel over digitaal toetsen

Twee docenten van Calvijn Vreewijk, een CVO-school in Rotterdam-Zuid, vertellen hoe de leerprestaties van de leerlingen op hun havo-Business School omhoog gaan door het aanbieden van digitale toetsen. Ze doen dit via het programma Quayn dat digitale toetsen op iPads mogelijk maakt. Nakijken is een makkie, en spieken is bijna onmogelijk. Voor iedereen interessant dus! Lees het artikel hier via ISSUU:

http://issuu.com/anjadezeeuw/docs/artikel_digitaal_toetsen_cvopen_mei

Themanummer CVOpen over ICT en onderwijs

Samen met de redactie stelden we een themanummer samen van relatiemagazine CVOpen over ICT en onderwijs. Naast een interview met internetondernemer Alexander Klöpping en een column van Maurice de Hond biedt het nummer achtergrondinformatie over elektronische leeromgevingen (elo's), iPads in de klas, Flipping the classroom, digitaal toetsen en Virtual Desktop Infrastructure (VDI). De nieuwe CVO-bestuurder Henk Post vertelt wat zijn prioriteiten zijn voor CVO: compromisloze kwaliteit en profilering van de CVO-scholen.

Werving module Praktijkgericht onderzoek

Welke leraren in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zijn te interesseren voor een module Praktijkgericht onderzoek van De Rode Loper (samen met de Hogeschool Utrecht) in het voorjaar van 2014?
Voor het antwoord op die vraag hebben wij een campagne gevoerd met direct mail, flyers en online advertenties (Facebook en Google Adwords). De module is doorgegaan met dertien deelnemers, van wie er acht het certificaat behaalden. 

Pagina's