Projecten

Artikel over lerarenvisies op Passend onderwijs

Leraren op CVO-scholen in en om Rotterdam geven hun visie op Passend onderwijs in het themanummer van relatiemagazine CVOpen dat in november 2013 verscheen. 'Het kan iets moois worden, als er niet wordt bezuinigd op de broodnodige ondersteuning', is een van de meningen.
Lees hier het artikel:

 

CVOpen themanummer over Passend onderwijs

Hoe bereiden scholen van CVO Rotterdam zich voor op Passend onderwijs per augustus 2014? Is het eigenlijk iets anders dan waar ze nu al op focussen? Het onderwijs op CVO-scholen wordt gekenmerkt door: goede lessen, goede studiebegeleiding en goede ondersteuning.
In een themanummer van het relatieblad CVOpen komen schoolleiders, docenten en leerlingen hierover aan het woord.

PCPOnline: digitale nieuwsbrief voor personeel

PCPO Duin- en Bollenstreek wil actief communiceren met de circa 300 medewerkers op de PCPO-scholen. Drie keer per jaar een personeelsblad laten drukken was financieel onaantrekkelijk geworden, zeker vergeleken met de mogelijkheden van een digitaal magazine.
Op ons advies brengt PCPO nu drie à vier keer per jaar een online nieuwsbrief uit (PCPOnline), en één keer het gedrukte magazine PCPO-Nieuws. Wij adviseren de redactie over de invulling van elk nummer, verzorgen interviews en voeren de eind- en beeldredactie.

Wervingsadvertenties (offline en online)

In een krant adverteren is nog steeds een manier om een onderwijsvacature te laten opvallen. Vaak is dit een landelijke krant met extra aandacht voor onderwijsnieuws: Trouw of de Volkskrant.

De advertentie verwijst door naar de website voor nadere informatie.
Offline (print) én online (website) communicatie werken zo optimaal samen.
Adverteren bevestigt ook de corporate identity onder de eigen medewerkers.  

Artikel over Goudse webshops

Op eigen initiatief heeft Anja de Zeeuw een artikel geschreven over succesvolle webwinkels als verlengstuk van fysieke speciaalzaken in Gouda. Het verhaal laat zien dat het niet alleen 'kommer en kwel' is in de MKB-sector. 
Het  is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de Goudse Post op 4 september 2013. 

Artikel over kerkelijke online geldwerving

Protestantse gemeenten moeten hun geldwerving meer baseren op online tools. Nu zijn acceptgiro's nog een belangrijk betaalmiddel, maar die verdwijnen in 2019 definitief van de markt. Ook de jonge generatie kerkleden vraagt eigentijdse wervingsmethoden. In een artikel voor Kerkinformatie, het officiële maandblad van de Protestantse Kerk, zetten we op een rijtje wat de mogelijkheden zijn. De webshop van SKG Collect is een aanrader.   

CVOpen themanummer over professionalisering

Hoe kunnen docenten zoveel mogelijk van elkaar leren? In veel artikelen in het meinummer van CVOpen staan antwoorden op deze vraag. Zo pleit sociologiehoogleraar Sietske Waslander voor professionele leergemeenschappen. Directeur Maharban van Melanchthon Kralingen vertelt over intervisie op zijn school, in vaste koppels van docenten in tweetallen. Verder geven drie onderwijsdirecteuren van grote scholengemeenschappen inzicht in de opzet van hun eigen Academy voor professionalisering voor en door docenten.

Strategisch beleidsplan als screenbook

Voor een kostenefficiënte online publicatie van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2012-2016 heeft Anja de Zeeuw gebruikgemaakt van een screenbook. Op alle devices komt het screenbook passend binnen. Het is daarnaast ook als PDF te downloaden en te bekijken. Klik op de link voor een indruk:

www.screenbook.nl/samen_vernieuwen/ 

Jubileumnummer PCPO-Nieuws

Het tienjarig bestaan van de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek is in april 2013 gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor het voltallige personeel. Naast een interessante gastspreker werden de medewerkers verrast met een jubileumnummer van personeelsblad PCPO-Nieuws. Dat besteedt aandacht aan heden, verleden en toekomst van de tien scholen van PCPO D&B én van het stafbureau. De lijn die er in elke schoolontwikkeling zit komt duidelijk naar voren. Het jubileumnummer is een collectors item voor de PCPO'ers.  

 

CVOpen november 2012

 Erik Borgman, volgens vakgenoten de meest spraakmakende theoloog van 2012, geeft in het novembernummer zijn visie op de rol van onderwijs in de samenleving. Hij kent het van binnenuit, als deelnemer, ouder én docent. Volgens hem is er sprake van een beheersingscultuur in de maatschappij en dus ook in het onderwijs. 'Die leidt tot niets, ze schept geen wenkend perspectief.' Zijn pleidooi is: 'Doorbreek de angst'. Zeker christelijk onderwijs kan de samenleving dynamisch maken, stelt hij.

Pagina's