Projecten

Artikel over digitale didactiek in het vo

Voor CVOpen, het relatiemagazine van CVO Rotterdam, schreven we een artikel over digitale didactiek op PENTA college CSG, een van de grootste scholengemeenschappen in Nederland. De essentie: 'Geen nieuwe hardware, maar de visie om gaandeweg vakken te digitaliseren'. De schoolleiding respecteert daarbij graag de professionele ruimte van docenten.

Magazine voor Open Huis

Het Comenius College gaf aan ouders en leerlingen die het Open Huis van de zes vestigingen bezochten een nieuwsmagazine mee, Comenius.nieuws. Op zestien pagina's werden de highlights belicht: van tweetalig onderwijs in de bovenbouw tot het Vakcollege Techniek voor de beroepsgerichte leerwegen.  Klik op de applicatie hieronder om een indruk te krijgen.

Reportage werkconferentie 'Blijven docenten vitaal?'

De risicoregio Zuidelijk Noord-Holland hield op 13 oktober een werkconferentie over de vraag 'Blijven docenten vitaal?'  Onderwerpen waren: werkdruk, werken vanuit talenten, leeftijdsbewust personeelsbeleid, en de noodzaak van instroom van de generatie Y. 
Wij verzorgden een journalistieke reportage van deze bijeenkomst, waar zestig deelnemers met elkaar discussieerden. De reportage is gepubliceerd op de website www.bindenaanderegio.nl

Reportages diners pensants Haagse proeftuin Lerarenregister

We verzorgden de reportages van twee diners pensants voor leraren in de Haagse regio en andere betrokkenen waarin van gedachten werd gewisseld over het landelijk lerarenregister.
Op verzoek van wethouder Van Engelshoven is er een Haagse proeftuin opgezet voor dit lerarenregister, dat als doel heeft het aanzien van het vak te vergroten.

Diaconale geldwerving Actie Vangnet

De hervormde diakonie in Rotterdam-Centrum wilde de gemeenteleden en mensen die op afstand meeleven met de kerk overhalen om meer te geven aan het diaconale werk in de wijken van Rotterdam-Centrum. Behalve het werk in de Pauluskerk was er weinig bekend van het diaconale werk in de verschillende wijken. De inkomsten uit 'levend geld' (bijdragen in de collecten en overschrijvingen via bank of giro) bestonden uit een deel van de collecte in de kerkdienst op zondagmorgen, gemiddeld 13.000 euro op jaarbasis.

Wervingsdrukwerk Aloysius College

'Aloysius College, een school met een hart'. Met dat motto presenteerde deze spraakmakende Haagse school zich aan potentiële nieuwe leerlingen in groep 8. We verzorgden de afgelopen jaren het wervingsdrukwerk voor het Aloysius. 
We schreven teksten, verzamelden quotes van leerlingen, regelden fotoshoots,  en begeleidden de vormgeving en het drukproces van brochures, posters en programma's voor de Open Dag.  

Verkiezing Haagse Docent van het Jaar

Om het beroep van leraar een aantrekkelijker imago te geven, heeft De Rode Loper drie jaar de verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar georganiseerd. Wij adviseerden over de opzet en regelden de productie en distributie van het campagnemateriaal, de nominatie van kandidaten, de selectie van de winnaar door de jury (onder andere met behulp van een filmpje) en de prijsuitreiking. Ook genereerden wij publiciteit op verschillende momenten.

Diner pensant De Rode Loper en gemeente Den Haag

De Rode Loper, samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, hield samen met de dienst OCW van de gemeente Den Haag een diner pensant voor stakeholders onder het motto 'De Gelukkige Klas'.
De gasten praatten met elkaar door over de vraag hoe het talent van leraren zó ontwikkeld kan worden dat dit leidt tot nog gelukkiger klassen op scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio.

Publiciteit het jaar rond voor het Comenius College

Voor het Comenius College verzorgen wij al enkele jaren de publiciteit voor de vestigingen en de school op corporate niveau.
Vrijwel wekelijks mailen we professionele persberichten over de gevarieerde activiteiten van Comenius naar relevante media.

Publiciteit voor een internationale PThU-conferentie

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hield in 2009 voor het eerst een driedaagse internationale conferentie samen met buitenlandse partnerinstellingen. Thema was: 'Human Flourishing – Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. Centraal stond de vraag of het christelijk geloof vandaag de dag en onder veranderde omstandigheden bijdraagt aan het welzijn van mens en samenleving. De voertaal was Engels.

Pagina's