Projecten

PThU-studiedag over Calvijn

Ter gelegenheid van Calvijnjaar, het 500ste geboortejaar van de bekende Reformator Johannes Calvijn in 2009, organiseerde de Protestantse Theologische Universiteit een aan hem gewijde studiedag.
Als thema werd gekozen 'Het calvinistisch ongemak', naar het gelijkluidende boek dat op de bijeenkomst werd gepresenteerd.
Wij verzorgden de promotie-uitingen, samen met studio Tineke Wieringa, en ook de publiciteit. Voor de digitale nieuwsbrief van de PThU verzorgden we het verslag.  

Digitale nieuwsbrief PThU

Om van de decentraal gevestigde Protestantse Theologische Universiteit een hechte gemeenschap te maken, adviseerden wij het College van Bestuur een digitale nieuwsbrief op te zetten.
We leverden er de formule voor met verschillende pijlers, zochten redactieleden aan, lieten een format ontwerpen (door studio Tineke Wieringa) en organiseerden de technische productie met interne PThU-medewerkers. Voor de eerste nummers leidden we het redactieoverleg en voerden we de eindredactie.

Internationale conferentie PThU

Ter gelegenheid van zijn eerste lustrum organiseerde de PThU een internationale conferentie over 'Human Flourishing, Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. De voertaal was Engels. Er werden circa honderd gasten uit binnen- en buitenland verwacht.
Wij verzorgden de uitnodigingen en de publiciteit rond deze happening.
Het conferentielogo werd ontworpen door studio Tineke Wieringa.

Studentenwerving PThU

Om de studentenwerving van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, Utrecht en Leiden een impuls te geven hebben wij onder andere brochures geproduceerd voor de bachelorfase en de masterfase (Engelstalig) van de theologiestudie. Daarbij werd rekening gehouden met de drie vestigingsplaatsen van de PThU, in Leiden, Utrecht en Kampen.
De wervingsmaterialen zijn verzonden naar decanen van scholen voor voortgezet onderwijs en naar predikanten van de Protestantse Kerk. Ook zijn kant-en-klare berichten aangeleverd voor kerkbladen.

Wervingsfolders Comenius College

Voor de werving van nieuwe leerlingen in het cursusjaar 2012-2013 produceerden wij naast de tekst van de algemene wervingsbrochure ook zeven themafolders voor het Comenius College.  
De folders presenteerden het aanbod van de school extra aantrekkelijk voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.
In de maak is een magazine dat uitgereikt kan worden aan leerlingen en ouders die het Open Huis bezoeken.
Ontwerpwerk zorgde voor de vormgeving van de folders.

Artikelen Platform Rijnmond

Voor het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond maakten wij journalistieke reportages en achtergrondartikelen over een aantal activiteiten om het lerarentekort in deze grote regio terug te dringen.
De bijdragen verschenen voorzien van foto's in de digitale nieuwsbrief en op de website van het Platform.

Jaarverslag PCPO Duin- en Bollenstreek

Wij adviseerden de stichting PCPO Duin- en Bollenstreek over de inhoud en opzet van een publieksversie van het jaarverslag van schoolbestuur en scholen. We redigeerden de tekst, selecteerde de beelden en begeleidden de productie.
Oblong, Jet Frenken gaf het jaarverslag vorm.  

Cadeauboekjes Protestantse Kerk in Nederland

Het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland vroeg ons cadeauboekjes te maken voor gemeenteleden.

We dachten mee in de redactie, benaderden auteurs, dichters en beeldende kunstenaars, verzamelden hun bijdragen, redigeerden die, en leverden ze aan bij vormgeefster Jet Frenken. Ook begeleidden we de productie van de boekjes.
De titels:

Corporate brochure Hervormde gemeente Rotterdam-Centrum

Voor nieuwkomers in de hervormde gemeente Rotterdam-Centrum hebben wij samen met studio Tineke Wieringa en fotograaf Rick Keus een introductiebrochure gemaakt.
Van elke wijkgemeente is in samenspraak met de wijkpredikant of een belangrijke ambtsdrager een profiel geschreven. 
De aantrekkelijke brochure is een wegwijzer naar de dichtstbijzijnde wijkgemeente.

Strategisch beleidsplan PCPO Duin- en Bollenstreek

Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek had behoefte aan een publieksversie van het strategisch beleidsplan 2009-2011. Wij vatten de tekst samen, lieten foto's maken en coördineerden de vormgeving en productie van deze publieksversie.
PCPO gebruikte de nieuwe publicatie als start van de nieuwe huisstijl. Het strategisch beleidsplan werd aan relaties toegestuurd, met een toelichting op het nieuwe logo en de nieuwe lay-out.
Oblong, Jet Frenken was verantwoordelijk voor de vormgeving.

Pagina's