Projecten

Digitale nieuwsbrief voor personeel SCOH

Schoolbestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zocht een makkelijk en relatief goedkoop communicatiemiddel voor het personeel. Wij adviseerden de algemeen directeur een digitale nieuwsbrief op te zetten. Dit advies is overgenomen en uitgevoerd. Wij begeleidden de redactie bij de samenstelling en productie van de eerste nummers.
Speciale aandacht is besteed aan de printbaarheid, zodat medewerkers een nummer ook op papier kunnen lezen. De distributie verloopt via de SCOH-scholen en peuterspeelzalen/voorscholen.

Corporate folder SCOH

Wij schreven de tekst en coördineerden de productie van een corporate folder over SCOH, schoolbestuur van 36 protestants-christelijke scholen in de regio Haaglanden. Titel: 'De inzet van SCOH', ondertitel: 'voor modern kwaliteitsonderwijs in de regio Haaglanden'.
De folder werd vormgegeven in de nieuwe huisstijl door Ontwerpwerk.
De medewerkers kregen de brochure tegelijk met een mooie pen en een papierhouder in dezelfde fluorescerende kleur als de brochure.

Restyling huisstijl SCOH

De verhuizing van het stafbureau van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) was de aanleiding voor het opfrissen van de huisstijl door ons, in samenspraak met Ontwerpwerk.

Het logo werd gerestyled, en daarna kregen briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, rapportomslagen, brochures, presentatiemappen en de website een eigentijdser vormgeving. 

Restyling huisstijl PCOK

Stichting PCO Katwijk had behoefte aan een aansprekender, eigentijdser logo. Op basis van het logo dat tot dan toe in gebruik was, maakte studio Tineke Wieringa in opdracht van ons een kleurrijker beeldmerk.
Ook werd er een speelse vormentaal ('tweede laag') bedacht waarmee PCOK voor het eerst een huisstijl kreeg.   

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar kon PCOK gebruikmaken van gerestyled(e) briefpapier, enveloppen, mappen, stempels, visitekaartjes, powerpointtemplates en advertenties.

Huisstijl PCPO Duin- en Bollenstreek

De stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek (PCPO D&B) vroeg ons om een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
De aanleiding was het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2009-2011. De externe profilering van PCPO D&B en van haar scholen had een impuls nodig, om de positie van de scholen en de organisatie in de regio te verstevigen. Juist omdat het leerlingenaantal in de regio krimpt, was dit van belang.

Opfrissen huisstijl CSG Het Streek

Op CSG Het Streek (van gymnasium tot praktijkonderwijs) werd eerst de wervingscampagne door ons op een nieuwe leest geschoeid. Het motto werd: 'Samen leren, samen leven'.
De vier locaties van de school kregen onder andere een eigen steunkleur, en er werd gewerkt met mozaiekbeelden.

Daarna was het correspondentiedrukwerk aan de beurt. Op basis van onze briefing zorgde V1 Visuele Communicatie voor een opgefriste huisstijl. 

Identiteitsbrochure CSG Het Streek

Christelijke scholengemeenschap Het Streek in Ede en Bennekom rondde een reeks gesprekken met interne en externe partners af met een uitgebreide rapportage over haar identiteit en onderwijsvisie. Het CPS leidde deze gesprekkenreeks.  

Aan ons de opdracht om aan het eind van dit traject een toegankelijke korte versie van de rapportage te maken voor medewerkers, leerlingen, ouders en relaties. Dit werd het boekje ‘Ontmoeting – identiteit tussen traditie en toekomst’, vormgegeven door V1 Visuele Communicatie

Scholengemeenschap Panta Rhei, Amstelveen

Scholengemeenschap Panta Rhei, een bijzonder-neutrale school voor vmbo/mavo en lwoo in Amstelveen, zit in de lift.
De school kreeg een nieuw gebouw en doet het onderwijskundig goed. Door haar kleinschalig karakter is ze een aantrekkelijke optie voor leerlingen die niet willen opgaan in de massa.

De schoolleiding vroeg ons advies over een duidelijker profilering, en in het verlengde daarvan: een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. 
Voor die twee laatste zaken werkten we samen met studio Tineke Wieringa.

Lezersonderzoek Kerk & Israël Onderweg

Omdat de huisstijl van de Protestantse Kerk in Nederland wordt opgefrist, ondergaat ook het special interest blad Kerk & Israël Onderweg een restyling. 
Om te komen tot een goede briefing hielden wij een kwalitatief onderzoek onder de twee belangrijkste groepen lezers: gemeenteleden en theologen. Ook redactieleden zelf en professionals van het Landelijk Dienstencentrum gaven hun feedback. 
De conclusies en aanbevelingen uit ons onderzoek gaven mede richting aan de restyling, het wijzigen van de bladformule en het veranderen van de tekst/beeld-verhouding. 

Fondsenwerving Vrienden van het Marnix

De stichting Vrienden van het Marnix Gymnasium te Rotterdam greep het honderdjarig bestaan van de school aan om het aantal donateurs te verhogen. Met als concreet doel: financiële steun voor de inrichting en programmering van een nieuwe kunst- en muziekruimte op het Marnix Gymnasium. Daarvoor is een direct-mailactie georganiseerd door communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw. 
Het Marnix Gymnasium is één van de ruim dertig zelfstandige categoriale gymnasia in Nederland en profiteert niet van de financiële voordelen van grootschaliger scholen voor voortgezet onderwijs.   

Pagina's