Projecten

De Duinroos na de fusie

Basisschool De Duinroos en de Otto Baronschool, twee scholen van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK), moesten fuseren. De nieuwe school ging 'De Duinroos' heten, met twee locaties: Zanderij en Otto Baron.

Communicatie door peuterspeelzalen/voorscholen

Hoe kunnen onze peuterspeelzalen en voorscholen beter met ouders communiceren? En hoe kunnen enkele peuterspeelzalen de instroom vergroten? Dat vroeg de Stichting Protestants-Christelijke Peuterspeelzalen in Den Haag, een stichting die is gelieerd aan SCOH.
 
Op basis van onderzoek bij een aantal peuterspeelzalen en voorscholen adviseerden wij de stichting onder andere over:

- het verbeteren van de interne communicatie,
- de communicatie met ouders, en
- de werving van nieuwe peuters en

Fondsenwervingsbrochure Horizon Holland

Voor de stichting Horizon Holland maakten wij een fraaie presentatie over de hulpverleningsprojecten die deze stichting uitvoert in Indonesië.
De map met fullcolour brochure werd door de voorzitter van Horizon Holland uitgereikt tijdens een diner van de Indonesische ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie J.E. Habibie, met Nederlandse captains of industry and banking. De gasten vertegenwoordigden bedrijven en instellingen die zaken doen met Indonesië.

Personeelsblad PCOKé

De Stichting PCOK informeert de medewerkers via personeelsblad PCOKé. Het full colour blad, door ons opgezet, is een aantrekkelijke mix van need to know en nice to know. Drie keer per jaar komen op toegankelijke wijze onderwerpen aan bod als de functiemix, passend onderwijs, opbrengstgericht werken en professionalisering. Ook human interest is een pijler van PCOKé.
De Rabobank in Katwijk nomineerde het blad voor de Award voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2011, omdat het zo'n adequaat communicatiemiddel is.

PCPO-Nieuws

Hoe kunnen de medewerkers van tien basisscholen in acht gemeenten op de hoogte gehouden worden en een wij-gevoel ervaren bij een schoolbestuur? Door middel van een personeelsblad!
PCPO-Nieuws werd in 2003 in het leven geroepen door de stichting PCPO Duin- & Bollenstreek, en is nog steeds een gewaardeerd communicatiemiddel. Sinds 2014 heet het PCPOntwikkelingen.

Personeelsbrochure PCOK

Stichting PCO Katwijk liet ons adviseren over de inhoud van een informatiebrochure voor alle (toekomstige) medewerkers.
We redigeerden de aangeleverde teksten en vulden deze aan, regelden de fotoshoot, en coördineerden de vormgeving (door studio Tineke Wieringa) en begeleidden het drukproces.

De medewerkers vinden in de brochure informatie over de identiteit en structuur van de PCOK-organisatie, en over het personeelsbeleid.

Personeelsbrochure SCOH

Voor de 1.100 mensen die (gaan) werken bij een school die is aangesloten bij de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) hebben wij een personeelsbrochure geproduceerd.

De (toekomstige) medewerkers kunnen in 'Werken bij SCOH' lezen over de structuur, cultuur en identiteit van hun werkgever en over de rol die deze in de regio wil vervullen.
Daarnaast krijgen ze informatie over arbeidsvoorwaarden en andere personeelsregelingen die voor hen van belang kunnen zijn.

Personeelsblad Comenius College

Het personeelsblad van de grote scholengemeenschap Comenius College is jarenlang een bron van informatie geweest, en het leverde een bijdrage aan de meningsvorming. Wij restylden het, en zorgden ervoor dat in elk nummer (vier per jaar) onder andere de pijlers professionalisering en identiteit aan bod kwamen. Ook was het een platform om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe collega's. Het zorgde voor tweerichtingsverkeer in de communicatie, naast het mededelingenbulletin van de algemene directie. De regelmatige verschijning zorgde voor consequente internal branding.

Website Opleidingsschool Haaglanden

Wij realiseerden samen met Ontwerpwerk.nl de website van de Opleidingsschool Haaglanden binnen de huisstijl.
De site presenteert op een manier die voor studenten aantrekkelijk is het stagetraject aan de partnerscholen van de Opleidingsschool Haaglanden.
Ook is het een bron van informatie voor de docenten die op zo'n partnerschool werken.

Huisstijl Opleidingsschool Haaglanden

Voor de Opleidingsschool Haaglanden realiseerden wij samen met Ontwerpwerk de invoering van een nieuwe huisstijl, de productie van folders en de bouw en inrichting van de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Pagina's