Publiciteit voor een internationale PThU-conferentie

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hield in 2009 voor het eerst een driedaagse internationale conferentie samen met buitenlandse partnerinstellingen. Thema was: 'Human Flourishing – Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. Centraal stond de vraag of het christelijk geloof vandaag de dag en onder veranderde omstandigheden bijdraagt aan het welzijn van mens en samenleving. De voertaal was Engels.

PThU-studiedag over Calvijn

Ter gelegenheid van Calvijnjaar, het 500ste geboortejaar van de bekende Reformator Johannes Calvijn in 2009, organiseerde de Protestantse Theologische Universiteit een aan hem gewijde studiedag.
Als thema werd gekozen 'Het calvinistisch ongemak', naar het gelijkluidende boek dat op de bijeenkomst werd gepresenteerd.
Wij verzorgden de promotie-uitingen, samen met studio Tineke Wieringa, en ook de publiciteit. Voor de digitale nieuwsbrief van de PThU verzorgden we het verslag.  

Digitale nieuwsbrief PThU

Om van de decentraal gevestigde Protestantse Theologische Universiteit een hechte gemeenschap te maken, adviseerden wij het College van Bestuur een digitale nieuwsbrief op te zetten.
We leverden er de formule voor met verschillende pijlers, zochten redactieleden aan, lieten een format ontwerpen (door studio Tineke Wieringa) en organiseerden de technische productie met interne PThU-medewerkers. Voor de eerste nummers leidden we het redactieoverleg en voerden we de eindredactie.

Internationale conferentie PThU

Ter gelegenheid van zijn eerste lustrum organiseerde de PThU een internationale conferentie over 'Human Flourishing, Exploring Protestant Goods in Changing Contexts'. De voertaal was Engels. Er werden circa honderd gasten uit binnen- en buitenland verwacht.
Wij verzorgden de uitnodigingen en de publiciteit rond deze happening.
Het conferentielogo werd ontworpen door studio Tineke Wieringa.

Studentenwerving PThU

Om de studentenwerving van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, Utrecht en Leiden een impuls te geven hebben wij onder andere brochures geproduceerd voor de bachelorfase en de masterfase (Engelstalig) van de theologiestudie. Daarbij werd rekening gehouden met de drie vestigingsplaatsen van de PThU, in Leiden, Utrecht en Kampen.
De wervingsmaterialen zijn verzonden naar decanen van scholen voor voortgezet onderwijs en naar predikanten van de Protestantse Kerk. Ook zijn kant-en-klare berichten aangeleverd voor kerkbladen.

Website Opleidingsschool Haaglanden

Wij realiseerden samen met Ontwerpwerk.nl de website van de Opleidingsschool Haaglanden binnen de huisstijl.
De site presenteert op een manier die voor studenten aantrekkelijk is het stagetraject aan de partnerscholen van de Opleidingsschool Haaglanden.
Ook is het een bron van informatie voor de docenten die op zo'n partnerschool werken.

Huisstijl Opleidingsschool Haaglanden

Voor de Opleidingsschool Haaglanden realiseerden wij samen met Ontwerpwerk de invoering van een nieuwe huisstijl, de productie van folders en de bouw en inrichting van de website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Subscribe to RSS - Hoger onderwijs