Brochure RPO Rijnmond

Opleidingsschool RPO Rijnmond zet zich in voor het leren van de leraar en leren door de leraar. Het aanbod voor praktijkleren, begeleiding en professionalisering is kernachtig gepresenteerd in een p.r.-folder voor studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, en voor beginnende en ervaren leraren en schoolleiders.
RPO Rijnmond is een initiatief van het Platform Rijnmond.
Meer informatie op www.rpo-rijnmond.nl

Online werving nieuwe leraren regio Den Haag

In het voorjaar van 2010 is op ons initiatief en onder onze leiding voor De Rode Loper in Den Haag een digitale wervingscampagne ontwikkeld om de instroom van nieuwe leraren op Haagse scholen te bevorderen. Titel van de campagne was: ‘Leraar. Elke dag een andere baan’. Doelgroepen waren in eerste instantie: havo-/vwo-scholieren uit de bovenbouw en hbo-/wo-studenten in Den Haag en omgeving. Later zijn daar de zij-instromers aan toegevoegd.

Reportage werkconferentie 'Blijven docenten vitaal?'

De risicoregio Zuidelijk Noord-Holland hield op 13 oktober een werkconferentie over de vraag 'Blijven docenten vitaal?'  Onderwerpen waren: werkdruk, werken vanuit talenten, leeftijdsbewust personeelsbeleid, en de noodzaak van instroom van de generatie Y. 
Wij verzorgden een journalistieke reportage van deze bijeenkomst, waar zestig deelnemers met elkaar discussieerden. De reportage is gepubliceerd op de website www.bindenaanderegio.nl

Verkiezing Haagse Docent van het Jaar

Om het beroep van leraar een aantrekkelijker imago te geven, heeft De Rode Loper drie jaar de verkiezing van de Haagse Docent van het Jaar georganiseerd. Wij adviseerden over de opzet en regelden de productie en distributie van het campagnemateriaal, de nominatie van kandidaten, de selectie van de winnaar door de jury (onder andere met behulp van een filmpje) en de prijsuitreiking. Ook genereerden wij publiciteit op verschillende momenten.

Artikelen Platform Rijnmond

Voor het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond maakten wij journalistieke reportages en achtergrondartikelen over een aantal activiteiten om het lerarentekort in deze grote regio terug te dringen.
De bijdragen verschenen voorzien van foto's in de digitale nieuwsbrief en op de website van het Platform.

Corporate communicatie De Rode Loper

De Rode Loper is het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg dat het lerarentekort in de Haagse regio terugdringt. Vanaf de start in 2007 ondersteunen wij dit platform met communicatieadvies en -uitvoering. Naast de huisstijl - ontworpen door Ontwerpwerk - verzorgen wij de digitale nieuwsbrief, de website, brochures, folders en flyers, en organiseren we samen met de programmaleider evenementen.

Subscribe to RSS - Netwerken van scholen